Jonge en volwassen Lachstern. Foto: Fred Visscher (cc) - Waarneming.nl

Lachsterns en Reuzensterns: krenten in de zomer

Midzomer: de doortrektijd van twee schaarse sternsoorten is aangebroken. Al zeker 19 Lachsterns werden op een zandgat bij Nieuwe Pekela in NO-Groningen gemeld via waarneming.nl. Ze zijn er vroeg bij, een veeg teken? Van de Reuzenstern zijn pas enkele vogels gezien, maar daarvan zullen de aantallen in augustus weer flink gaan oplopen.

Lachsterns worden meestal pas vanaf eind juli gezien op hun vaste pleisterplaatsen in Noord-Nederland. Dit jaar arriveerden de eerste vogels al halverwege juli op het zandgat bij Nieuwe-Pekela. Ze komen allemaal uit de enige broedpopulatie (ca. 30 paar) die resteert in Noord-Europa: die van de kwelder van Neufeld in Schleswig-Holstein (Dld). Hoe het broedseizoen daar is verlopen is nog niet bekend, maar wel is bekend dat er al jaren te weinig jongen (gem. 0,5 per paar) groot worden. De meeste adulte vogels die nu gezien worden hebben geen jongen bij zich en dus waarschijnlijk een mislukt seizoen achter de rug. Het is de vraag hoeveel adulten en jongen er uiteindelijk gezien worden.

Reuzensterns vliegen 41 km/u

Met de Scandinavische populatie Reuzensterns gaat het beter en dat merken we ook aan de doortrekkende aantallen. Tegenwoordig kan het maximum op de bekende slaapplaatsen oplopen tot rond de 150 vogels. Dinsdag 19 juli vlogen twee vroege doortrekkers met een snelheid van 41 kilometer p/u langs telposten bij Castricum en Den Haag. Krenten in de pap voor iemand die ’s zomers over een rustige zee kijkt.