Foto: Fred Hustings

Laatste weekend slaapplaatstelling ganzen

Een mooi begin van de dag: tel uitvliegende ganzen van een gemeenschappelijke slaapplaats!

Soms zit het mee, soms zit het tegen…
Vorig weekend - tijdens het voorkeursweekend van de ganzenslaapplaatstelling - trok een storm over ons land die nu pas een beetje lijkt uitgewaaid. Het was voor ons zelfs reden de integrale Waddentelling twee weken uit te stellen. Gelukkig lieten veel slaapplaatstellers zich niet uit het veld slaan en zijn de nodige slaapplaatsen netjes geteld, veel dank daarvoor! Voor de overige tellers is er komend weekend 17/18 januari een herkansing, en zij lijken geluk te hebben want de voorspellingen wijzen eindelijk op rustig weer (met een aangenaam graadje vorst!).

Gecombineerde telling met Midwintertelling
We zien het steeds meer mensen doen en we juichen het ook toe: watervogeltellers die hun watervogeltelling combineren met een slaapplaatstelling. Je start op de plek waar de meeste slapende ganzen zijn te verwachten (07.45 uur), telt de uitvliegende vogels, en vervolgens start je met je gebiedstelling van watervogels. Wel na afloop de tellingen gescheiden invoeren op de website! Op de claimkaart op onze website kun je ook zien waar al wordt geteld. Wil je ook meedoen, claim dan een gebied of neem contact op met Olaf Klaassen (olaf.klaassen@sovon.nl).

.