Laatste Sovon-Nieuws 2013 op de mat

Net voor de Midwintertelling is het laatste nummer van de 26e jaargang uit, met inderdaad een artikel over de Midwintertelling.

En prachtige foto van Michel Geven siert de omslag: een uit de sneeuw opvliegende groep Kolganzen. Ganzen houden ook Theo bezig in zijn voorwoord.

Voegen

Ook dit nummer barst weer bijna uit z'n voegen, want het zit van voor tot achter bomvol met interessante feiten en weetjes. Zo is er een artikel o.a. over winterse Geelgorzen en een interview met Sjoerd Duijns die onderzoek deed aan voedselkeuzes van Rosse Grutto's.

Wall of Fame

Ook aandacht voor de waarnemers, want die zijn onmisbaar voor het werk van Sovon en velen van u dragen al jaren hun steentje bij aan het verzamelen van vogelgegevens. De toppers die dit al vijfentwintig jaar of meer volhouden worden geëerd met een plaatsje op de wall of fame op deze site.

Vogelbalans

Bij dit Sovon-Nieuws is ook de Vogelbalans, met als hoofdthema ganzen, ingesloten. Naast ganzen hierin natuurlijk ook  de stand van de vogels in 2013.

Niets onvangen?

Heeft u Sovon-Nieuws nog niet gekregen, dan zijn er twee mogelijkheden, of hij komt binnenkort, of u bent geen lid. Dat laatste is makkelijk op te lossen, want voor nog steeds slechts € 12,- per jaar bent u lid van de vereniging Sovon en ontvangt u dit prachtige Sovon-Nieuws viermaal. Sterker nog: voor € 27,50 bent u pluslid en ontvangt u naast Sovon-Nieuws ook nog het onvolprezen blad Limosa.