Groenling, een soort die het niet goed doet in bebouwd gebied. Foto: Harvey van Diek

Laatste MUS-ronde van het jaar

De bel voor de laatste ronde gaat voor medewerkers aan het Meetnet Urbane Soorten, ofwel MUS. Een ronde die vooral in het teken staat van Gierzwaluwen.

Maar ook andere soorten kunnen nog geteld worden. Welke gelukkige gaat een jagende Boomvalk zien?

Eerste resultaten

De resultaten van de eerste twee ronden kunnen al, met enige voorzichtigheid, worden vergeleken met die van vorige jaren. Dat doet Jan Schoppers in deze nieuwsbrief. Een behoorlijk rijtje van soorten lijkt het niet best te hebben gedaan, waaronder Turkse Tortel, Spreeuw en Groenling. Aanzienlijk beter verging het Roodborst, Boomklever en natuurlijk Zanglijster: die lust wel pap van een natte, slakken- en wormenrijke zomer...