cover van het rapport

Laatste informatie over watervogels samengevat

Rondom het Paasweekend plofte het nieuwe watervogelrapport op de mat bij ruim 1600 watervogeltellers. Het staat weer vol met interessante én relevante informatie over de watervogels in Nederland. Er zijn stijgers en dalers en voor het eerst worden ook regionale ontwikkelingen afgebeeld.

Het rapport is een weerslag van watervogeltellingen uit de winter van 2013/2014 en bevat de meest actuele informatie over het voorkomen van overwinterende eenden, ganzen, zwanen en andere watervogels. Ruim 1600 tellers leverden hun –onbetaalbare- bijdrage aan dit landelijke overzicht. Voor het eerst zijn er nu ook kaartjes opgenomen die de regionale trends over een periode van tien jaar laten zien. Daarop zijn regionale veranderingen mooi te zien.

Stijgers en dalers

Van de snelst toenemende en afnemende watervogels uit de laatste 10 jaar geeft het rapport een beknopt overzicht. We noemen hier de 3 snelste stijgers en dalers en de procentuele verandering uit de periode :

  • Zeearend + 22%
  • Grote Zilverreiger + 17%
  • Grote Canadese Gans + 12

Figuur 1: De Tafeleend neemt bijna overal af, behalve op het IJsselmeer en in enkele delen van de Delta.

  • Taigarietgans – 35%
  • Kemphaan -19%
  • Kleine Rietgans – 13%

In toelichtende teksten worden de achtergronden van deze veranderingen besproken. Bij sommige soorten worden de aantallen ook afgezet tegen Natura-2000 doelen per gebied of in een internationale context geplaatst.

Waardevolle informatie

Als hét watervogelland van Europa vervult Nederland een spilfunctie voor veel soorten. De aantallen en trends in het rapport geven waardevolle informatie over het belang van ons land voor deze watervogels. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij de toetsing van Natura-2000 doelstellingen, maar ook bij het volgen van populaties in het Waddengebied of een risico-inschatting van de verspreiding van Aviaire Influenza (vogelgriep).

Download het rapport

Het watervogelrapport is als PDF (22,84 Mb) te downloaden.

Figuur 1. De Tafeleend neemt bijna overal af, behalve op het IJsselmeer en in enkele delen van de Delta.