De dagen worden weer langer: meer tijd om kilometerhokken te tellen! Foto: Sjerp Weima

Laatste atlaswinter in volle gang

Het atlasproject is aan zijn derde, en laatste telwinter begonnen. Vanaf 1 dec jl. zijn weer honderden atlasbloktellers op pad gegaan om hun tellingen uit te voeren. Tellers die in de eerste helft van december al op pad waren geweest hadden beter weer dan tellers die wachtten tot  de Kerstvakantie. Weken achtereen was het zulk slecht weer dan tellen weinig zin had.

Rond 15 januari braken eindelijk een paar fraaie teldagen aan. Gelukkig heeft menigeen zijn verrekijker toen uit het vet gehaald om de eerste ronde af te maken. Tot eind februari hebben atlastellers de tijd om de tweede ronde te vervolbrengen. Nu een Elfstedentochtwinter er waarschijnlijk niet meer in zit (hoewel je weet het nooit…), zou het toch moeten lukken de laatste ca. 660 atlasblokken geteld te krijgen.

Ik BOEST, jij BOEST, wij BOESTen

Voor vogelaars die geen volledig blok kunnen tellen, hebben we een nieuwe tool op de atlassite beschikbaar: de BOEST-pagina. BOESTen staat voor Broedcodes Ophogen Extra Soorten Tellen. Een verwijzing naar de Engelse term ‘boost’ wat zoiets betekent als ‘aanjagen’ of ‘een zetje geven’. Met BOEST kun je gericht zoeken naar mogelijk verwachte soorten en zo de soortenlijst van elk atlasblok waar dan ook in Nederland aanvullen. Meer over BOESTen is te zien op de www.vogelatlas.nl en in Sovon-Nieuws (december 2014). Het begint met op de site naar het kopje ‘Boest: Meld extra (verwachte) vogelsoorten’ Klik vervolgens ‘Kijk en meld’ aan en er verschijnt een kaart van Nederland. Klik een blok aan en er verschijnt een lijst, die dagelijks wordt ververst. Je kunt een veldkaart aanmaken en aan de slag. Superhandig! Onder het tabblad ‘Informatie’ staan twee korte instructiefilmpjes.

Leuke krenten

Ook deze winter is weer een aantal opvallende soorten op de atlaskaarten terecht gekomen (zie resultaten). Wat te denken van een Kleine Vliegenvanger die enkele weken in de buurt van Winterswijk op de grens met Duitsland heeft vertoefd. Deze had allang op weg moeten zijn naar het overwinteringsgebied in India en omstreken. In polder Arkemheen fotografeerde een achteloze vogelaar een vogel die hij niet meteen op naam kon brengen. Het bleek te gaan om een Kleine Trap die soms tussen de Smienten aan het foerageren was. In Vlaardingen zitten al weken twee topsoorten. Een 1e winter man Roze Spreeuw doet zich te goed aan voer op een voederplank. Een eindje verderop zit een Oosterse Tortel al weken op nagenoeg dezelfde plek. Dat zijn toch wel erg leuke krenten in de donkere wintertijd. En wat te denken van de Grijze Junco, die zich momenteel ophoudt in Groningen?