Foto: Peter Eekelder

Kwartelkoning: eerste simultaantelling 2013

Op 31 mei en 1 juni valt de eerste van twee landelijke simultaantellingen van Kwartelkoningen. Deze tellingen, die sinds enkele jaren plaatsvinden, geven een goed beeld van verspreiding en aantallen van deze Rode Lijst-soort.

De aankomst van de vogels was dit jaar aan de late kant. Er zijn tot nu toe 25-30 roepende vogels gehoord, zowel in rivier- en beekdalen als bijvoorbeeld in Oost-Groningse akkers.
Door het koude voorjaar, de  nattigheid en hoog water (rivieren en beken) zijn veel percelen nog niet gemaaid (al vindt er sinds enkele dagen een inhaalslag plaats). Dat betekent dat er relatief veel gebieden geschikt voor Kwartelkoningen zijn.

De terreinomstandigheden lijken in het rivierengebied (en elders?) ook voor het Porseleinhoen geschikt te zijn. Een schaarse soort die tegelijkertijd met de Kwartelkoning geïnventariseerd kan worden.

Geef waarnemingen van Kwartelkoning en Porseleinhoen door via de speciale applicatie

De laatste nieuwsbrief is hier te vinden.