Gele Kwikstaart, een van de goed gevolgde soorten in Nederweert. Foto: Harvey van Diek

Kwart eeuw broedvogels Nederweert

De omgeving van Nederweert kent een aantrekkelijke landschappelijke variatie. Droge naaldbossen, natte loofbossen, vennen en moerasjes, en hier en daar nog pareltjes in het agrarisch gebied. Weinig gebieden zijn in Nederland  zo goed op broedvogels onderzocht als het Nederweertse.

De lokale Vogelwerkgroep spant zich daarvoor behoorlijk in, onder de bezielende leiding van Thijs Loven (niet voor niets Vrijwilliger van het Jaar geweest). Een lap van 9000 ha is vanaf 1994 jaarlijks grondig onderzocht op zo'n 100 (regionaal) minder algemene tot ronduit zeldzame broedvogelsoorten. De resultaten zijn jaarlijks bijeengebracht in voorbeeldige jaarrapporten die allengs dikker werden. Hierin veel aandacht voor trends en aantallen, maar ook voor achtergronden. Wat voor uitwerking heeft het uitbaggeren van vennen op moerasvogels, bieden retentiebekkens voor de opvang van regenwater nieuwe kansen voor broedvogels, en in welke delen van het boerenland weten Grutto en Gele Kwikstaart zich te handhaven?

Boek in de maak

De jaarrapporten zijn steeds in kleine kring verspreid of als pdf via internet beschikbaar gemaakt. Maar er gaat natuurlijk niets boven een mooi boek, iets om met plezier vast te houden. Daarom is het goed nieuws dat in oktober een boek van circa 244 pagina's uitkomt waarin de lotgevallen van de broedvogels centraal staan. De VWG kennende is dit spannende en goed leesbare literatuur; voor sommigen misschien wel een mooi voorbeeld voor de eigen werkgroep?

Voor de geinteresseerde liefhebber is hier een intekenfolder te vinden met extra informatie over het boek. Tot 15 augustus is het voor een spotprijs te bestellen.