Foto: Riesenkind

Kuifleeuwerik in de achtertuin

Soms krijgt de helpdesk van Sovon bijzondere waarnemingen binnen. Zoals die van een Kuifleeuwerik in de achtertuin. De melders wonen in de nieuwbouw van Haverleij nabij Den Bosch en stuurden zelfs duidelijke foto's mee. Een zeldzaamheid op het terras.

Twee bewoners van de nieuwbouw in slot Haverleij schreven: "Gisteren hebben we weer een kuifleeuwerik gespot in de achtertuin. Het beestje struinde in een zigzag-traject onze tuin af. Vanavond zat hij op de dakrand van onze buren."

Een heel bijzondere, maar tegelijk karakteristieke waarneming; de Kuifleeuwerik houdt van straathoekjes, zandpaadjes en braakliggende terreintjes nabij nieuwbouw.

Bijna verdwenen

Algemeen bekend is dat de Kuifleeuwerik bijna is verdwenen in ons land. Op twee plekken houden in totaal drie exemplaren wanhopig stand: twee in Venlo en één nabij Den Bosch.

De liefhebber van zanderige, braakliggende bodems is in de afgelopen dertig jaar gekelderd en de verdwijning nabij. Dertig jaar geleden broedden er nog zo'n 3000 tot 5000 paartjes in ons land. Ook als doortrekker wordt de soort nog maar sporadisch waargenomen.

Bekijk de verspreiding & trends van de Kuifleeuwerik in Nederland »