Foto: Kwartelkoning. Anne van der Zijpp.

Komend weekend tweede simultaantelling Kwartelkoning

De Kwartelkoning komt laat in het voorjaar aan. Om hun aantallen in kaart te brengen zijn er in juni twee speciale simultaantellingen. Dit weekend is de tweede. De resultaten van de eerste telling zijn hoopgevend: er werden er al ruim 60 gemeld.

Eerste telling

Tijdens de eerste telling in het weekend van 2 juni zijn er voorlopig 26 roepende mannetjes doorgegeven. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar tijdens de eerste telling. Samen met de meldingen voor en na de simultaantelling (ook via waarneming.nl) zijn op dit moment al bijna 65 Kwartelkoningen gehoord.

Verspreiding

Verspreiding Kwartelkoning in 2018

Vorig jaar werden er in het rivierengebied en het Zwarte Water en de Vecht slechts drie Kwartelkoningen gehoord. Dit jaar ziet het er beter uit: het Zwarte Water/Vecht (5), IJssel (4), Rijn (3) en Waal (3). In juni 2016 was er hoog water in het rivierengebied (dus geen reproductie). Het lijkt er op dat we dat terugzien in de lage aantallen in 2017. Dit voorjaar liggen de aantallen wat hoger. Het is spannend wat er de komende tijd bijkomt.

Opvallend is verder dat er in allerlei gebieden in het midden en westen van het land Kwartelkoningen opduiken. Het gaat daarbij om hooiland, nieuwe natuur en industrieterrein.

In de Drentse beekdalen gaat het nog om lage aantallen. Doorgaans zien we daar pas een toename vanaf de tweede helft van juni. Verspreid over het Oldambt, de rest van Groningen en het oostelijk deel van Friesland zijn Kwartelkoningen gehoord maar nergens gaat het om meerdere vogels. Net als in Drenthe worden meestal ook in Groningen na half juni nog nieuwe vogels gehoord. Bekijk de actuele verspreiding.

Snel doorgeven waarnemingen

Omdat de soort laat terugkomt en er in deze periode gemaaid of geoogst wordt, is het voor de bescherming belangrijk om een waarneming snel door te geven op de Kwartelkoningsite.

 Aanvullende meldingen ook buiten het telweekend kun je op waarneming.nl invoeren; maar dan wel de roepplek en niet de plek waar je zelf staat.

Informatie over de soort, bescherming en de gebieden is te vinden op de soortpagina of bij Jan Schoppers

Bekijk de nieuwsbrief