Met Avimap voer je nu je telling in het veld in. Beeld: Sovon/Peter Eekelder

Kolonievogeltellingen nu ook in het veld invoeren

Tellingen voor het kolonievogelproject kun je nu ook invoeren via de app Avimap. In het veld dus meteen je aantallen invoeren. Bereid je eventueel voor met de handleiding

Nu ook de kolonievogeltellingen via portal.sovon.nl worden ingevoerd, hebben we het project ook in de app Avimap (Android) beschikbaar gemaakt. Zeker wanneer je meerdere kolonies op een dag telt, neemt de app weer wat werk uit handen.

  • Achter Selecteer plot kies je voor het project Kolonievogels
  • Upload je telling zodra je internetverbinding hebt naar de Sovonwebsite.
  • Haal eventueel je laatste gegevens (pas geclaimde gebieden etc.) op via Instellingen Downloads en account.

19 soorten kolonievogels - tel mee

Jaarlijks houden honderden vogelaars van 19 vogelsoorten die in kolonies broeden het aantal broedparen of bezette nesten bij. Bijvoorbeeld van kolonies van de Blauwe reiger, Aalscholver, Roek, Visdief, Zwartkopmeeuw en de Huiszwaluw.

Weet je ook een kolonie te zitten? Kijk dan vooral even op de claimkaart of deze al bekend is en geteld wordt en meld je eventueel aan.