Jonge Lepelaars op het nest | Foto: Peter Roelse

Kolonievogels in D14 Zeeland in 2017

De DC van Zeeland heeft de kolonievogels van 2017 weer op een rij gezet. Enkele soorten zitten in de plus (Lepelaar), andere soorten in de min (Oeverzwaluw). Hieronder het overzicht.

Door: Marcel Klootwijk, DC Zeeland

 

Aalscholver

Verdeeld over 6 verschillende kolonies kwamen er 536 paar Aalscholvers tot broeden. De grootste kolonies zijn van oudsher de Middelplaten in het Veerse Meer met 219 paar en de Speelmansplaten langs de Oesterdam met 146 paar. Van de kolonie in de Maire, Oosterland heb ik nog geen gegevens ontvangen. De populatie is in Zeeland de laatste 5 jaar stabiel.

Kleine Zilverreiger

Van deze typische broedvogel uit de Delta kwamen er in 2017 in Zeeland 21 paar tot broeden. De grootste kolonie zit in de omgeving van de kerncentrale bij Borssele en telt 14 paar. Ook deze soort is de laatste jaren stabiel, al heeft de kolonie bij Borssele wel een piek gekend van 18 paar in 2014. Helaas is de kolonie in de Maire op Schouwen volledig verdwenen. In deze kolonie zaten in 2004 nog 30 paar.

Blauwe Reiger

In 2017 werden er 286 bewoonde nesten van deze soort aangetroffen in Zeeland verspreid over 14 kolonies. De grootste kolonies bevinden zich bij Hulst (48) Zierikzee (28) Middelburg (29) en de Sloeweg (28). Na een kleine dip in 2009-2013 lijkt de soort zich in de laatste 4 jaar weer te herstellen.

Lepelaar

Deze soort is al jaren niet meer weg te denken als broedvogel in onze provincie, in 2017 kwamen er 169 tot broeden. Daarmee was 2017 meteen het beste jaar sinds de soort zich hier vestigde. De meeste Lepelaars kwam tot broeden in het Sloegebied met 91 paar verdeeld over twee kolonies. Verder ontstond er een nieuwe kolonie op Schouwen nabij Zierikzee waar zich direct al 8 paar vestigde.

Oeverzwaluw

Van deze soort die vaak in wisselende aantallen in Zeeland tot broeden komt werden er 264 gevonden. Dit is een erg mager jaar en is te wijten aan het verdwijnen van een aantal kolonies en het halveren van de aantallen in de Sophiapolder bij Oostburg (van 403 naar 200)

Huiszwaluw

2018 is het jaar van de Huiszwaluw en willen we Zeeland gebiedsdekkend tellen. De meeste dorpen en steden hebben al tellers, dus tot nu toe ziet de dekking er erg goed uit. De teller in 2017 bleef steken op 3780 broedpaar. Dit is weer iets minder dan het jaar ervoor en er lijkt een negatieve trend te zijn van deze soort in Zeeland. Dit is deels ook afhankelijk van de telintensiviteit. Niet alle kolonies worden jaarlijks geteld.

Roek

Deze soort bereikte in 2017 weer een nieuw hoogtepunt met 94 paar. De Roek heeft nu een stabiele populatie opgebouwd in Oost Zeeuws-Vlaanderen en er zijn nu 5 kolonies waarvan Absdale met 60 paar nog steeds de grootste is.