Foto: René van Rossum (trektellen.nl)

Koekoek terug na gevaarvolle reis

Mooi moment wanneer de eerste Koekoek zich laat horen. Het lijkt zo gewoon, plotseling is hij er weer.

Maar je mag best even bij stilstaan bij dat moment, want iedere Koekoek die terugkeert heeft er een gevaarlijke reis op zitten. Welke factoren daarbij een rol spelen, begint duidelijker te worden uit Brits onderzoek aan gezenderde Koekoeken. http://bit.ly/in0oyd

Zo lijkt de wegtrek het ene jaar tamelijk probleemloos te verlopen, maar het ander jaar bepaald niet. Vorig jaar troffen Koekoeken het slecht. Eerst een koele en natte zomer, waardoor de conditie om weg te trekken niet optimaal was. Daarna uitgedroogde landschappen tijdens de tussenstop in Zuid-Europa, wat tijdrovend zoeken naar geschikte opvetgebieden noodzakelijk maakte (sommige vogels vlogen zelfs een eind terug). En dan moest de lastigste klus, de lange sprong over de Sahara, nog beginnen...

Opvallend ook het brede spectrum aan trekroutes. Vliegt de ene (Britse) Koekoek naar zijn overwinteringsgebied via Spanje en West-Afrika, de ander doet dat via de Balkan en Egypte. Uiteindelijk 'treffen' de nodige vogels elkaar weer in een relatief klein gebied in tropisch Afrika. De terugreis naar de broedgebieden kent evenzovele risico's als de wegtrek.

Hulde dus aan de doorzetters (of gelukkigen) die uiteindelijk ons voorjaar weer completer maken met hun soms eindeloos herhaalde ge'koekoek'.