Kluut met jongen in de Oirlosche Peel, 22 mei 2016. Foto: Geert Custers (waarneming.nl)

Kluut als nieuwe Limburgse broedvogel (en nog wat meer)

Tjonge, wat wat het nat he...het leek wel alsof Limburg moest wegspoelen. Eind mei en vooral in juni was het vaak mis, zware regenval en soms ook intense hagel. Leden de vogels eronder?

Dat kan nog niet worden gezegd. Maar er zijn wel soorten die last hadden van de vele regen. Allerlei vennen hadden een waterstand zoals in geen jaren voorkwam, en daardoor spoelden heel wat nesten van Kleine Plevieren weg. Hoge waterstanden in de rivieren, vooral de Rijntakken, betekenden het voorlopige einde van sommige oeverzwaluwkolonies. Kort daarop namen de aantallen in andere kolonies soms opvallend toe, zoals bij Milsbeek (van 350 naar 550 nesten), vermoedelijk verstoorde broedvogels die het elders nog een keer gingen proberen.

Nieuwe broedvogel

Heel leuk was het nieuws van een broedgeval Kluut in de Oirlosche Peel (er zijn vier pulli gesignaleerd) en een eveneens broedende Kluut bij Aijen. Voor zover bekend zijn dit de eerste broedgevallen voor Limburg. Eveneens aardig, zij het net over de grens met Noord-Brabant, is het broedgeval van een paartje Geelpootmeeuw (er is een fors jong gezien). Hier broeden tevens ca. 6 paar Stormmeeuwen, terwijl 5 paartjes het bij Milsbeek probeerden.

Verder vooruit

Het gaat nog niet hard met de Raven, maar ze laten zich ook niet uit het veld slaan. Op De Hamert vlogen wel Raven rond maar nestelden ze vermoedelijk niet. Wel zou er een nest bij Afferden geweest zijn. Ook bij Venray kwamen ze weer tot broeden. De Houtsnip zit recent eveneens in de lift. Tekenend hiervoor zijn de zes territoria die op De Hamert werden vastgesteld.

Twijfelgevallen?

Het is wat twijfelachtig of er weer Hoppen-territoria in Noord-Limburg zijn; we vernamen in ieder geval nog geen concrete aanwijzingen. Misschien zit er wel weer eentje bezuiden de Peel. Of Draaihalzen tot broeden overgingen, wordt nog uitgezocht. Intrigerend was de melding van een verdachte Velduil, waarover we meer hopen te horen.

Oh..oh...

Bijzonder weinig Zomertortels dit jaar, zo lijkt het. De langjarige afname lijkt zo mogelijk nog te versnellen. Ook het aantal Fluiters is in veel bossen weer bedroevend laag.

Bronnen

Deze impressies zijn samengesteld op berichten van Jan Erik Kikkert, Johan Leurs, Thijs Loven en Fred Hustings. Heb je zelf interessante meldingen, mail naar fred.hustings@sovon.nl. Dan kunnen we ze in een volgende editie opnemen.