Vliegvlugge jonge Kievit met kleurring op onderzoekslocatie Huissen. Foto: Albert de Jong

Kievit in beeld? Let op ringen

Zie je een Kievit lopen, bijvoorbeeld in een ondergelopen polder of kaal grasland? Let dan vooral even op het bovenste deel van de poten (de tibia). Daar kan een blauwe kleurring zitten van het Jaar van de Kievit. Lees die af en help mee!

In de voorjaren van 2015, 2016 en 2017 zijn honderden jonge Kieviten voorzien van een kleurring. Ze kregen die blauwe kleurringen in het kader van onderzoek naar hun overlevingskansen. Op de ring staat een code. Als je die weet af te lezen, kun je hem melden via Cr-birding submit.

T5 leeft niet meer, T6 nog wel

Lees in dit Facebookverhaal wat dit soort ringonderzoek voor inzichten oplevert.

Waarom dit ringonderzoek?

Het aantal broedende Kieviten nam in de periode 2005-2014 met zo'n 5% per jaar af. Er zijn sterke aanwijzingen dat een belangrijke oorzaak van deze afname in de kuikenfase ligt: er lijken veel te weinig jonge Kieviten hun eerste weken te overleven. Daarom riepen Sovon en Voglebescherming Nederland het jaar 2016 tot Jaar van de Kievit en startten ze samen met het Vogeltrekstation in 2015 al met ringen.

De drie belangrijkste onderzoeksvragen die we daarmee willen beantwoorden zijn:

  • Wat is de kuikenoverleving van de Kievit?
  • Hoe is deze op bouwland (met name maïs) en op kruidenrijk of kruidenarm grasland?
  • Hoe effectief zijn de beschermingsmaatregelen (bijv. randenbeheer op bouwland en kruidenrijk grasland) voor kievitkuikens?

Meer in Sovon-Nieuws

In het nummer van Sovon-Nieuws dat dit weekend op de mat valt als je lid bent, is een hele middenkatern opgenomen over het kievitonderzoek. Lees je mee?