Bezoek aan Yubo

Kennis delen in Zuid-Korea

Halverwege mei vertrok een delegatie van vier mensen uit de drie Waddenzeelanden (Nederland, Duitsland en Denemarken) naar Zuid-Korea, op uitnodiging van het Koreaanse Ministerie van Oceanen en Visserij. Onder de genodigden was Menno Hornman de landelijk coördinator watervogeltellingen van Sovon. 

De drie Waddenzeelanden en de regering van Zuid-Korea hebben een samenwerking in de vorm van een Memorandum van Overeenstemming. In dat kader nodigde Zuid-Korea de delegatie uit. Een belangrijk doel van het bezoek was de uitwisseling van kennis en expertise.

Gevolgen landaanwinning steltlopers

De getijdegebieden van de Gele Zee staan, net als in China sterk onder druk door landaanwinning. Zuid-Korea is zich net als China nog volop aan het ontwikkelen. Daarbij worden grote oppervlakten aan getijdegebied drooggelegd en bebouwd met zowel woningen als grootschalige industrie- of havencomplexen. Dat heeft verregaande gevolgen voor de populaties van steltlopersoorten die de gebieden gebruiken als stop-over naar hun overzomeringsgebieden in Siberië of overwinteringsgebieden in Zuidoost-Azië of Australië. 

In de Gele Zee, hebben meer dan 30 trekvogelsoorten te lijden onder de resultaten van de landaanwinning, sommige van hen laten een afname zien van 9% per jaar. Dit is een van de belangrijkste redenen dat een soort als Lepelbekstrandloper zo is achteruit gegaan, maar ook een soort als Grote Kanoet laat een sterke afname zien. Vogels die gebruik maken van bepaalde getijdegebieden blijken bij het verdwijnen ervan niet zomaar te verhuizen naar andere gebieden en verhongeren daardoor.

Praktijkvoorbeelden Korea

Het programma bestond uit een vierdaagse veldexcursie (15-18 mei) en aanvullend een tweedaags symposium (19-20 mei) voorafgaand aan de viering van de 15e Ramsar World Wetlands Day. De viering werd bijgewoond door zo’n 500 mensen en werd officieel geopend door de minister van Oceanen en Visserij Kim Young-Suk.

Bij de veldexcursie werden getijdegebieden bezocht in Ganghwado, Songdo, Siheung en tot slot Yubodo. Het eiland Yubo (do betekent eiland) is een van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen van het land en herbergt in de trektijd bovendien een klein aantal van de ernstig bedreigde Lepelbekstrandloper (die we helaas niet te zien kregen).

Aan het tweedaags symposium in Seocheon namen circa 80 experts deel. De onderwerpen van de eerste dag van het symposium waren ecosysteem beheer en herstel, praktijkvoorbeelden uit Korea en daarbuiten, terwijl de tweede dag was gericht op de ontwikkeling van duurzaam toerisme in combinatie met natuurbehoud.

Foto's Klaus Günther

Bezoek Zuid-Korea
Menno Hornman deelt kennis Zuid-Korea
Menno Hornman vertelde over monitoring Waddenzee
Slotstuk van de viering met in het midden de Minister van Oceanen en Visserij (en links Harald Marencic de delegatieleider van de waddenafvaardiging) | Klaus Günther
Slotstuk van de viering met in het midden de Minister van Oceanen en Visserij (en links Harald Marencic de delegatieleider van de waddenafvaardiging).