Deel 8: 1998, een nieuwe broedvogelatlas

Jubileumverhalen deel 8: 1998, een nieuwe broedvogelatlas

In het kader van het lustrum 40 jaar Sovon blikken we iedere maand terug op een roemrijk jaar uit de Sovon-historie. Net verschenen: 1998.

In 1998 was de eerste Broedvogelatlas bijna twee decennia oud en duidelijk toe aan actualisatie. Bovendien was de tijd rijp om meer uit de veldgegevens te halen dan alleen aan- en afwezigheid van vogelsoorten per atlasblok. Maar zouden de tellers bereid zijn om zich aan veel regeltjes te onderwerpen?
Dat bleek geen probleem, en het resultaat was een nieuw naslagwerk van formaat.

Coördinator

Precies een kwart eeuw na de start van de eerste Broedvogelatlas – de reden voor het ontstaan van Sovon – luidde de bel voor de volgende ronde. Jan-Willem Vergeer trad in de voetsporen van de eerste coördinator Ray Teixeira. Jan-Willem is de hoofdrolspeler in Mijn moment.

Veranderingen vogelwereld

De nieuwe broedvogelatlas is een bijna onuitputtelijke bron van informatie over veranderingen in de Nederlandse vogelwereld. Duik in de kaartbeelden en verbaas je over wat er in een kwart eeuw verdween of verscheen. En kijk ook eens met andere ogen naar Stadsduiven.