Jeroen van Zuylen en Arend van Dijk verhuizen

Jubileumverhaal: Van Wylerberg naar Natuurplaza

Hoewel het jubileumjaar al even achter ons ligt, verschijnen er nog twee afleveringen in onze serie jubileumverhalen. In dit voorlaatste deel blikken we nog terug, in het laatste deel  halen we de glazen bol uit de kast om te bezien hoe we er over 40 jaar voorstaan.

Verhuizing

In 2010 verhuisde Sovon. We zegden het kantoor op de Wylerberg in Beek-Ubbergen adieu en verkasten naar een nieuwe plek, het Natuurplaza in Nijmegen. Het vertrek van de Wylerberg, waar we met zo veel plezier zo lang gezeten hadden, ging menigeen aan het hart. Alleen al omwille van de vogels, althans dat verwachtten we. Viel het mee?

Mijn moment

Medewerker Jeroen van Zuylen vertelt over de kantoorverhuizing en de bijbehorende perikelen. Gekoppeld aan dit verhaal zijn de herinneringen van Fred Hustings over hoe Sovon op de Wylerberg terecht kwam.

Tijdsbeeld

De verhuizing van Sovon was noodzakelijk vanwege ruimtegebrek. Maar paste ook wel in een tijd waarin interesses breder werden, bij opdrachtgevers en vogelaars. Bovendien werd steeds meer de samenwerking gezocht met de universiteiten en VOFF-collega’s die zich met andere soortgroepen bezig houden. Een aantal van hen vindt ook onderdak in het Natuurplaza.

Toen en nu

Verhuizing van een idyllisch gelegen bosvilla naar het asfaltrijke universiteitsterrein: een zware dobber voor de vogelaars? Toegegeven: het is anders, maar eigenlijk viel het wel mee. Vogelaars blijven vogelaars, en met vogels is altijd wat te beleven, nietwaar?