OBN-symposium_26-juni-2014

Jubileumsymposium OBN “Kennis maken voor natuurkwaliteit”

Het Kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN) is een innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap samenwerken aan natuurkwaliteit. In 2014 bestaat het OBN-kennisnetwerk 25 jaar en dat is een goed moment om terug te blikken op de bijdrage van 25 jaar OBN aan natuurherstel en -beheer in Nederland. Het is óók een goed moment om, samen met de bestaande en nieuwe partijen die OBN dragen, vooruit te kijken naar de actuele opgaven rond natuurkwaliteit en de rol die kennis hierin kan spelen.


Op het symposium 'Kennis maken voor Natuurkwaliteit' staat ‘kennis maken’ en ‘kennismaken’ voor natuurkwaliteit centraal. Kennis maken voor een betere natuurkwaliteit, rond thema’s als de Programmatische Aanpak Stikstof, Natuurnetwerk Nederland, soortgericht beheer, et cetera. Kennismaken met de activiteiten van het netwerk: onderzoek, kennis verspreiding en advisering. Maar ook kennismaken met de partijen die een rol spelen in het beheer en herstel van natuurkwaliteit en de kennisontwikkeling daarvoor. Natuurlijk is ook Sovon aanwezig met een stand

Het programma

Het symposium heeft een afwisselend programma met diverse sprekers. Ook is er een informatiemarkt. Het programma voorziet in ruime mogelijkheden voor informele ontmoetingen. Bekijk het  gehele programma in pdf.

Datum en locatie

Het OBN-jubileumsymposium vindt plaats op donderdagmiddag 26 juni 2014 in het Utrechtse veenweidegebied (De Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM te Kamerik). Het officiële programma start om 13.30 uur (inloop met broodjes en informatiemarkt vanaf 12.30 uur) en eindigt om 16.45 uur met een borrel. 

U bent van harte welkom!

Het is nu mogelijk om u als deelnemer in te schrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen. Enkele weken voor het symposium ontvangt u (per e-mail) het definitieve programma en informatie over de vervoermogelijkheden. Er is ruimte voor maximaal 300 deelnemers. De organisatie behoudt zich daarom het recht voor een deelnamestop te hanteren. Het is noodzakelijk u aan te melden, deelname is gratis. 

Meer informatie

Het symposium wordt georganiseerd door de VBNE. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mark Brunsveld of Margreet de With.

Bekijk ook de symposiumpagina!