Foto: Harvey van Diek

Jonge Zeearenden in het Lauwersmeer

Het hing al in de lucht: de Zeearend in het Lauwersmeer heeft jongen. Twee weken terug zat het vrouwtje al niet meer in broedhouding. Ze stond telkens op de nestrand in de nestkom te kijken, meestal vergezeld van haar man.

De vaste Sovon-medewerkers observeerden de afgelopen week het nest op enige afstand met een telescoop. De blijdschap was groot toen twee donskoppen van jongen boven de nestrand te zien waren, die nota bene door het mannetje werden gevoerd met verse vis. Als alles goed gaat met de jongen zullen ze later deze maand worden geringd door medewerkers van Staatsbosbeheer en Sovon. Ondertussen wordt het nest nauwlettend in de gaten gehouden door beide samenwerkende organisaties.

Eerder succes

De Zeearend vestigde zich in 2009 als broedvogel in het Lauwersmeer. Het was de tweede locatie in Nederland waar de soort ging broeden. Er werd toen een nest gevonden door de vaste inventarisatiekrachten van Sovon in het Lauwersmeer.

Eieren werden er in 2009 nog niet gelegd, wel in 2010, maar deze eieren zouden niet uitkomen. In 2011 was het raak. Het paar bracht een mannetje groot.

In 2012 vloog opnieuw een jong uit, ditmaal een fors vrouwtje. Doordat ze voorzien is van goed af te lezen kleurringen werd het vrouwtje in februari en maart gezien op respectievelijk Texel, nabij Gent (B) en niet ver van Joure.

Voeren

Uit onderzoek in het Lauwersmeer blijkt dat de Zeearenden hun jongen er vooral voeren met jonge grauwe ganzen, eenden, meerkoeten en vis.