Spreeuwen van twee weken oud, kort voor het uitvliegen. 16 mei 2018. Papendal, Arnhem. Jan Schoppers

Jonge Spreeuwen vliegen uit, maar in lage aantallen

Begin mei plaatsen we een bericht dat er dit jaar minder nestkasten bezet zijn op Papendal bij Arnhem, een plek waar Spreeuwen al jarenlang gevolgd worden. Is het in andere delen ook zo?

Naar aanleiding van het bericht kregen we diverse reacties en daar zijn we de waarnemers dankbaar voor. In Culemborg zijn 20% minder nesten gevonden dan andere jaren, in Eastermar Fr is de bezetting van nestkasten het slechtst sinds het jaar 2000 en ook elders in Friesland (Ulesprong) zijn er minder broedparen, hoewel er vroeg in het voorjaar veel zingende vogels aanwezig waren. Het lijkt erop dat een deel van de vogels niet aan een nest is begonnen. In Lage Mierde NB is de bezetting echter vergelijkbaar met voorgaande jaren en is ook het aantal jongen per nest hoger dan in Papendal en Eastermar.

Jongen vliegen uit

Wie de afgelopen week in het veld was, heeft het gemerkt: de jonge Spreeuwen zijn uitgevlogen. De eileg verloopt bij deze soort extreem synchroon. Binnen een week tijd begint het grootste deel van de paren met broeden, waardoor ook het uitvliegen van jonge vogels gelijktijdig plaatsvindt. Momenteel kun je groepen met luidruchtig bedelende jonge Spreeuwen zien foerageren op kort gras.

Overleving het probleem?

Het eerste levensjaar is een cruciale periode voor Spreeuwen. De overleving van eerstejaars is in een halve eeuw afgenomen van 33% naar 12% (zie soorttekst in het laatste broedvogelrapport. De jonge Spreeuwen moeten op eigen poten leren staan, maar zijn nog kwetsbaar voor predatoren en competitie met volwassen soortgenoten. Zolang de foerageeromstandigheden in de Nederlandse graslanden voor uitgevlogen vogels niet verbeteren, zetten goede broedseizoenen onvoldoende zoden aan de dijk.

Tweede legsels?

De start van broedseizoen 2019 was vroeg, vergelijkbaar met 2014 en 2016. In die jaren waren er veel tweede legsels. Gaat dat ook dit jaar gebeuren? De voortekenen zijn niet gunstig, want net als vorig jaar is het een droog voorjaar.Spreeuwen foerageren vooral op bodemdieren als emelten, regenwormen en engerlingen. Als de bodem erg droog is, zijn die hapjes minder goed te pakken. Of het dan goed komt met de aanmaak van eieren is de vraag. We gaan het zien of er nog een tweede leg komt.

Een nest doorgeven

Heb je een nest in de tuin of een broedsel in een nestkast dan kun je de resultaten doorgeven op Nestkaart Light of via de app AviNest