Spreeuwen zoeken pas gemaaid grasland op. Foto: Albert de Jong

Jonge Spreeuwen massaal uitgevlogen

Heb je al jonge Spreeuwen gezien? In de afgelopen week zijn ze massaal uitgevlogen. In het Jaar van de Spreeuw tellen we het aantal jonge en volwassen Spreeuwen in foeragerende groepen. Download de app of ga naar de website om je telling door te geven en help mee aan het onderzoek.

Spreeuwen beginnen bijna allemaal in dezelfde week met broeden. Daardoor vliegen de jonge Spreeuwen grotendeels gelijktijdig uit. In het Jaar van de Spreeuw willen we weten wanneer dit uitvliegen plaatsvindt, hoe deze timing regionaal verschilt en wat er is veranderd ten opzichte van het moment van uitvliegen in het verleden. Daarnaast willen we weten hoe groot het aandeel jongen is in deze groepen. Tel je mee?

Spreeuwen tellen

Tellen werkt eenvoudig:

  • Turf het aantal jonge en volwassen Spreeuwen in een groep.
  • De hele groep tellen is niet verplicht, een nauwkeurige deeltelling is ook waardevol.
  • Voer je telling meteen in via de app of via spreeuw.sovon.nl
  • De telperiode loopt tot en met 15 augustus.

App en (mobiele) website

Speciaal voor deze telling hebben we een eenvoudige app gemaakt, waarmee je in het veld je telling snel kunt invoeren. Download de app in de Play Store. De tellingen zijn zowel in het veld via je smartphone als thuis in te voeren via de website spreeuw.sovon.nl

2014 is door Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw. In dit jaar doen we gerichter onderzoek naar het broedsucces, de overleving en de slaapplaatsen van Spreeuwen. In Nederland is de Spreeuw sinds begin jaren 80 met zeker 60 procent afgenomen.