Juveniele Bruine Kiekendief in kwestie op 5 september 2019. Een klein deel van de jonge vogels heeft alleen gele veren in de nek of zelfs een volledig donkere kop. Foto: Eus de Groot

Jonge kiekendief tijdens telling

'Het zal toch niet waar zijn? Is dat dezelfde vogel, die we meer dan een week geleden op de slaapplaats in het bietenveld bij Pingjum zagen landen? Herkennen we deze juveniele Bruine Kiekendief als individu aan de oranje vlek in z’n nek? Of zouden in deze omgeving meer jonge bruine kieken zijn met een afgezakt oranje petje?'

Aldus Jan Kramer en Eus de Groot op 10 september jongsleden tijdens hun slaapplaatstelling van Bruine Kiekendieven in het natuurgebied Hegewiersterfjild bij Harlingen. De vogel met de oranje nekvlek sloeg halverwege de telling een prooi in de ruigte recht voor hun observatiepositie. Steeds om zich heen kijkend verorberde het dier de prooi daar en ging na de maaltijd, nog steeds keurig in beeld voor de beide mannen, z’n snavel wassen. Volop gelegenheid om foto’s te nemen en de details van het verenpak vast te leggen.  

Na afloop van de telling, een klein half uur na zonsondergang stonden 12 Bruine Kiekendieven als ‘slapers’ in het veldboekje. De vogel met de oranje nekvlek zat daar niet bij. Die vloog vlak na de uitgebreide snavelwassing in rechte lijn in de richting van de slaapplaats bij Pingjum. Hemelsbreed 4 kilometer zuidoostelijk van het Hegewiersterfjild.

Zeer waarschijnlijk dezelfde jonge Bruine Kiekendief op 10 september. Foto: Eus de Groot

Achteraf bleek Eus de Groot op 5 september dezelfde vogel waarschijnlijk al te hebben gefotografeerd op het Hegewiersterfjild. Honkvast territorium in de nazomer: eten in het Hegewiersterfjild en slapen bij Pingjum.

Extra slaapplaatstellingen

De waarnemingen van deze jonge kiekendief werden gedaan tijdens extra slaapplaatstellingen in de zomermaanden in Friesland. In 2015 werd dat ook al eens gedaan op initiatief van Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) en Sovon. Er slapen deze maand tientallen Bruine Kiekendieven in rietvelden en akkerpercelen. De meeste van deze vogels zullen nog naar Afrika vertrekken. Meer informatie over deelname aan deze tellingen: Romke Kleefstra

Slaapplaatstellingen om de winterpopulatie te tellen zijn een wat bekender fenomeen, met name in Zeeland. 's Winters gaat het vooral om onvolwassen vogels. Die tellingen zijn al eens in een artikel in Limosa uitgewerkt