Foto's: vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Johan Stuart is Sovons Vrijwilliger van het jaar 2020

Ieder jaar eert Sovon een vrijwilliger met een bijzondere staat van dienst: de Vrijwilliger van het jaar. In 2020 is de eer aan Johan Stuart uit Velserbroek. Al bijna veertig jaar is hij een zeer actieve en dragende kracht achter de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Op 15 december kreeg Stuart de erkenning in de vorm van een schilderij en speldje overhandigd.

Sovon prijst zich gelukkig dat het veel tellers en organisatoren kent die zich al vele jaren inzetten voor al het telwerk. De jury die de Vrijwilliger van het jaar selecteert, krijgt daarom ieder jaar een behoorlijk aantal kandidaten met een indrukwekkende staat van dienst voorgeschoteld. Toch springt er altijd weer iemand uit, zo ook in 2020.

Organisatorische duizendpoot

Johan Stuart werd voorgedragen vanuit de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. In 1983 lid geworden, zette hij zich meteen zeer actief in voor de vereniging. De eerste periode voornamelijk als teller, maar later breidde zich dit uit tot een waaier aan activiteiten. Hij is excursieleider, cursusleider, oprichter en trekker jeugdvogelwerkgroep, lid van de kampjes­commissie, host van de website, verzorgt persberichten en nog veel meer. Ook zet hij zich in voor het beheer en de bescherming van het Landje van Gruijters, een vogelrijke plek vlakbij Haarlem.

Veldwerk

Stuart begon zijn veldwerk met jarenlang trektellen, later doorgezet met tellen van huiszwaluwkolonies (35 jaar!), verschillende BMP-gebieden, meerdere atlasblokken voor de atlassen van Sovon, langdurig midwintertellingen en slaapplaatstellingen, onder andere in de binnenstad van Haarlem. Als auteur zorgde Johan voor de rapportage van de huiszwaluwentelling en bijdragen aan de twee regionale avifauna’s.

Passie overdragen

Waar de jury een opvallende kwaliteit ontdekte, was het vermogen van Johan zijn passie voor vogels over te dragen op anderen. Jaarlijks organiseert hij de cursussen binnen de Vogelwerkgroep. Die lopen zo goed dat ze een jaar vooruit al zijn volgeboekt. Vele honderden vogelaars binnen en buiten de regio zijn opgeleid in de beginners-, gevorderde- of BMP-cursus. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de jeugd. Elke eerste zondag van de maand trekt Johan eropuit met de jeugd en dat al zestien jaar lang. Johans rol en bijdrage aan de jeugdgroep valt niet te onderschatten, hij is de drijvende kracht achter de oprichting (in 2006) en achter het continu voortbestaan van deze groep.

Waardering

Kortom, al deze activiteiten moesten nodig beloond worden met de erkenning als Sovon Vrijwilliger van het jaar, zo concludeerde de jury. Op 15 december kreeg de verraste Stuart een oorkonde, zwaluwspeldje en een fraai schilderij met Kleine Zilverreigers (Elwin van der Kolk) overhandigd door Theo Verstrael, directeur van Sovon.  

Johan reageerde verrast en dankbaar, maar wilde ook meteen benadrukken dat hij het een gedeelde eer vindt: 'Ik vind het een hele eer ‘Vrijwilliger van het Jaar’ te zijn. [...] Ik vind het belangrijk dat daarbij, waar dat mogelijk is, genoemd wordt dat ik dat niet alleen doe. Ik trek de Jeugdvogelclub wel en ben er vanaf het begin bij betrokken, maar nu hebben we een clubje van vier mensen die de activiteiten begeleiden. Dat zijn Erwin Robbertz, Annemarijn Sintenie en Lars Visser. De laatste twee zijn ooit als Jeugdleden begonnen. Mijn dank gaat ook uit naar het bestuur van de Vogelwerkgroep die mij heeft genomineerd. Ik zal het speldje met trots dragen en de prachtige aquarel een mooi plekje geven.'

De overhandigding van het schilderij met Kleine Zilverreigers (Elwin van der Kolk) moest maar even buiten vanwege de maatregelen. Maar de pret was er niet minder om. Foto: Ton Landsdaal