Foto: Henk Heijligers

Jo van der Coelen overleden

Op 24 maart 2015 overleed Jo van der Coelen, slechts 50 jaar oud. Hij was een gepassioneerd vogelaar met een voorkeur voor lastige grote meeuwen, kleine zangvogels en ook Pestvogels. Maar zijn liefde voor de natuur strekte zich ook tot andere terreinen uit, met name herpetofauna en vleermuizen.

Jo was graag buiten maar kon zich ook helemaal uitleven in zijn werkkamer. Nauwgezet controleren van cijfers en teksten was zijn tweede natuur. Hij was een geboren redacteur en heeft jarenlang bergen werk verzet voor het Natuurhistorisch Maandblad, de eerste Herpetofauna atlas van Limburg (1992) en het tijdschrift Limburgse Vogels. Hiervoor verzorgde hij met Ran Schols de waarnemingenrubriek. Voor het Vogelarchief  voerde hij  liefst 400.000 waarnemingen in.

Zijn vaardigheden kwamen uitstekend van pas bij waar hij misschien wel het meeste trots op was: de nieuwe Avifauna van Limburg (2006). De constante inbreng van de bescheiden harde werker Jo was hierin van vitaal belang. Hoewel zich gezondheidsproblemen aankondigden, bleef hij van begin tot eind betrokken bij dit werkstuk. Hij behoorde tot de zeldzame mensen die zelfs plezier scheppen in het uitputtend controleren van dikke pakken drukproeven.

Gezondheidsproblemen speelden in zijn laatste levensjaren helaas een overheersende rol. Ze verhinderden hem in toenemende mate om naar buiten te gaan. Hij kon echter enthousiast blijven over allerlei observaties, ook vanuit huis. Een groep van 125 Kraanvogels over Heugem-Maastricht op 13 maart vormt de laatste door hem op waarneming.nl ingevoerde melding.

Fred Hustings