Bijeneter op de uitkijk | Foto: Marcel Klootwijk

Jaarverslag Werkgroep Bijeneters 2019

Zo langzamerhand is de Bijeneter in Nederland als broedvogel niet meer weg te denken. Na de droge zomer in 2018 met een hoog aantal vliegvlugge jongen werd dan ook met veel verwachting naar het broedseizoen 2019 uitgekeken. Uiteindelijk bleken alle broedgevallen in 2019 zich te bevinden in Limburg en het Duitse grensgebied.

Dit jaar kreeg de Werkgroep Bijeneters Nederland weer de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de voedselecologie van de Bijeneter. Hierbij zijn de prooiresten van een nest uit 2017 en 2018 verzameld. Daarnaast zijn 30-50 braakballen verzameld die door de bijeneters in 2018 zijn geproduceerd bij een slaapboom.

Lees het volledige verslag op Bijeneters.nl.