Spreeuwen blijven de talrijkste trekvogels, ook in een jaar waarin de aantallen wel eens tegenvallen. Telpost de Vulkaan, Den Haag, 11 oktober 2015. Foto: Eduard Opperman (trektellen.nl)

Jaarverslag trektellen 2015

Het jaarverslag 2015 van trektellen.nl is verschenen. Het vat de resultaten samen van bijna 30.000 uren waarin trektellers de lucht scherp in de gaten hielden.

Het was een opmerkelijk jaar. Zo zullen vele tellers zich nog herinneren wat voor weer het was in oktober, de belangrijkste trekmaand van het najaar. Wekenlang overheersten winden uit noordoostelijke richtingen; meewind dus voor trekvogels. Bovendien was het heel wat ochtenden was het heiig tot zelfs mistig.

Trektellers en radarbeelden

Ervaren trektellers weten wel dat dit slechte omstandigheden zijn om vogeltrek waar te nemen, en de verzuchtingen waren op sommige telposten niet van de lucht. Tegelijkertijd sloeg de radar van de Koninklijke Luchtmacht bijna op tilt. Hans van Gasteren, die in dit jaarverslag een hoofdstuk wijdt aan vogeltrek op de radar, schat dat er in vier nachten bijna 57 miljoen vogels doortrokken. Hoog en ongezien...

Vele bijzonderheden

Maar er bleef natuurlijk meer dan genoeg over om van te genieten. Massale aankomst van Kolganzen, forse groepen Ooievaars, Zwarte Mezen en Goudhanen op drift, Sijzen tot in de winter...Op gunstig gelegen telposten is het lonend om op zomeravonden omhoog te staren, zo blijkt uit een bijdrage van Adri Clements. De geluidsrecorder 's nachts aanzetten kan op kurkdroge telposten tot registraties van Waterrallen en Roerdomen leiden, aldus Aat Schaftenaar. Voorts onder andere aandacht voor niet-vogels (sommige trektellers zijn van vele markten thuis) en de app om je tellingen meteen al op de telpost in te voeren. 

Meer lezen

De pdf kun je hier downloaden.