Jaarverslag nestkastbroeders 2014

2014 had een bijzonder broedseizoen, zo blijkt uit het jaarverslag van NESTKAST. De extreem zachte lente, de op één na de zachtste lente sinds 1706, volgde op een uitzonderlijk zachte winter. Dat zeer zachte weer zorgde voor een recordvroege gemiddelde eerste eileg bij een aantal standvogels als Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Huismus en Holenduif, terwijl Spreeuw, Ringmus en Bosuil vroeggemiddeld waren.

In tegenstelling tot de recordvroege eileg, was 2014 verder een heel gemiddeld jaar als we kijken naar de drie andere belangrijke broedparameters: nestsucces, legselgrootte en vervolglegselpercentage. Die waren, op een enkele uitzondering na, voor bijna elke soort gemiddeld over de tijdreeks vanaf 1980.

Inspirerende en succesvolle aftrap nieuw broedseizoen

Zaterdag 7 maart 2015 was er op het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen een landelijke bijeenkomst over de resultaten van NESTKAST sinds de oprichting in 2009 en dit was tegelijkertijd de aftrap voor het nieuwe broedseizoen. Ongeveer 70 geïnteresseerde vogelaars kwamen op deze middag af en kregen mooie lezingen en discussies over nestkastbroeders, de invloed van de klimaatverandering op het broeden van vogels, ringprojecten en de nieuwste ontwikkelingen!

Over NESTKAST

Het jaarverslag wordt uitgebracht door NESTKAST, het landelijke netwerk van amateur nestkastonderzoekers en professionele organisaties, waaronder Sovon. In totaal stuurden 147 werkgroepen en/of professionele controleurs hun gegevens door, verspreid over 290 terreinen. Hierdoor werden gegevens van 14.112 nestkasten ontvangen, dat is veel meer dan in vorige jaren en is mede te danken aan veel gegevens uit het Sovon Jaar van de Spreeuw! Van deze kasten waren er 12.148 bezet. Over alle soorten werden 88.654 eieren gemeld, kwamen er 75.040 jongen uit en zijn er in totaal 65.922 uitgevlogen jongen gemeld.

Controleer je eigen nestkast: Nestkaart Light

Het verspreidingskaartje van de deelnemers laat een opvallend beeld zien: uit het westen van het land komen vrijwel geen gegevens. Ook gegevens uit tuinen en bebouwde kom ontbreken. Het zou mooi zijn als ook daar gegevens van doorgestuurd gaan worden. En dat kan nu!

Voor nestvolgers die maar één of enkele nesten volgen, is er nu een nieuwe invoermodule beschikbaar: Nestkaart Light. Lees meer over deze eenvoudige invoermodule. Elk legsel is welkom!

Verslag

Bekijk het verslag.