Boomklevers hadden in 2013 een prima broedresultaat.

Jaarverslag nestkastbroeders 2013

2013 had een bijzonder broedseizoen, zo blijkt uit het jaarverslag van NESTKAST. Door het koude voorjaar werd de klok van de gemiddelde eerste eileg van standvogels '27 jaar teruggedraaid'. In het jaarverslag zijn gegevens van 11.769 nestkasten verwerkt. 

Standvogels als Koolmezen en Pimpelmezen begonnen in 2013 veel later met de eileg vanwege de aanhoudende kou. Daarnaast bleken de mezen ook nog eens kleinere legselgroottes en slechte nestsuccessen te hebben. Andere standvogels deden het juist wel goed: Boomklevers en Zwarte Mezen hadden een bovengemiddeld broedsucces en normale legselgroottes. Voor zomervogels als de Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart was het koude voorjaar eveneens geen probleem.

Over NESTKAST

Het jaarverslag wordt uitgebracht door NESTKAST, het landelijke netwerk van van amateur nestkastonderzoekers en professionele organisaties, waaronder Sovon. In totaal stuurden 70 werkgroepen en/of professionele controleurs hun gegevens door, verspreid over 170 terreinen. Het verspreidingskaartje van de deelnemers laat een opvallend beeld zien: uit het westen van het land komen vrijwel geen gegevens. Het zou mooi zijn als ook daar gegevens van doorgestuurd gaan worden.

Nog makkelijker: Nestkaart Light

Voor nestvolgers die maar één of enkele nesten volgen, is er een nu een nieuwe website beschikbaar: Nestkaart Light. Lees hier meer over deze eenvoudige invoermodule.