Uitvliegende wilde eenden (foto: Sovon Vogelonderzoek Nederland)

Jaarverslag NESTKAST 2013

We zouden het bijna vergeten, verwend als we dit voorjaar zijn met mooi weer en hoge temperaturen, maar vorig jaar was andere koek. Voorjaar 2013 was de koudste lente in 40 jaar tijd. Wat betekende dat voor broedvogels?

Door Leo Ballering

Jaarverslag verschenen

Daarvan is een beeld te krijgen via het Jaarverslag van het NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders (NESTKAST), het vijfde op rij. Het analyseert de inspecties van bijna 12.000 nestkasten, waarvan ruim 77% dat jaar bezet was. Het verslag is hier te downloaden.

Recordlate start van broedseizoen

De eileg van standvogels als koolmees, pimpelmees, boomklever en ringmus kwam pas vanaf half april goed op gang. Dat is bijzonder laat en vormt een (diepte)record gerekend vanaf 1987.
Voor trekvogels als gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger, die gewoonlijk in de eerste helft van mei beginnen met de eileg, was het effect minder groot. Ook bij deze soorten hoorde voorjaar 2013 echter tot de laatste in de meetreeks.

Wisselende broedresultaten

Na een lange winter en koud voorjaar was de voedselsituatie voor sommige broedvogels wellicht slecht. Dat koolmees en pimpelmees kleine legsels hadden en dat relatief weinig nesten uitvliegende jongen opleverden, past in dit beeld. Opvallend genoeg waren de broedresultaten van andere standvogels, zoals boomklever en zwarte mees, juist goed. De trekvogels gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger lieten een gemiddeld beeld zien.

Nestkaart Light

In het lopende voorjaar krijgt de spreeuw extra aandacht; 2014 is tenslotte niet voor niets het Jaar van de Spreeuw. Bovendien wordt een nieuw computerprogramma geïntroduceerd, Nestkaart Light. Hiermee registreer je de lotgevallen van nesten op een eenvoudige manier, het is bij uitstek bedoeld voor mensen met één of enkele nestkasten in hun tuin. Voor NESTKAST betekent het hopelijk meer gegevens uit steden, de Randstad en Zeeland, gebieden die momenteel nog onvoldoende onderzocht worden.

Meer informatie

Achtergronden en details van het onderzoek zijn na te lezen in het Jaarverslag. Neem voor vragen contact op met de eindredacteur Leo Ballering.

Contact

Leo Ballering, nestkast@nioo.knaw.nl