Een jaar rond tuintellen

Jaarverslag Jaarrond Tuintelling

224 verschillende vogelsoorten namen ze waar in 2016, de bijna 7500 deelnemers van het telproject Jaarrond Tuintelling. Onder de waarnemingen was zelfs een broedende Kramsvogel in Drenthe. Vorige week rolde het jaarverslag van de pers, 60 pagina's boordevol telresultaten.

In 2015 ging het project Jaarrond Tuintelling van start, gebaseerd op het Britse 'Garden Bird Watch' maar dan voor alle soortgroepen. Het project loopt nog te kort om er goed onderbouwde resultaten uit te kunnen halen, maar één ding is zeker: het heeft vele mensen aan het tellen gekregen!  

De gemiddelde tuinteller is geen doorgewinterde natuurwaarnemer: 57% heeft bij de aanmelding aangegeven geen ervaring te hebben, 32% gemiddeld en 11% ervaren. Een mooie verdeling, aldus de organisatie: "een harde kern van ervaren tellers en een grote groep beginners die kennis maakt met het kijken en tellen van soorten."

Meer dan 50.000 tellingen

In totaal zijn er meer dan 50.000 tellingen ingevoerd. Gezamenlijk is er in meer dan 10.000 hectare aan tuinen bijgehouden welke soorten er voor kwamen. Dit heeft geleid tot 735 verschillende soorten:

Jaarrond Tuintelling 2016 resultaten

Inhoud jaarverslag Tuintelling

  • Resultaten per soortgroep
  • Verhalen en foto’s van tuintellers
  • Bijzondere waarnemingen
  • Resultaten evenement-tellingen

Downloaden of bestellen

Je kunt het jaarverslag bestellen door het bestelformulier in te vullen en 7,50* over te maken naar NL37 TRIO 0391 2031 85 t.n.v. Sovon Vogelonderzoek ovv ‘jaarverslag tuintelling’

Of bekijk gratis de digitale versie!

Meedoen

Veel Sovon-tellers houden zelf al jaren een tuinlijst bij. Waarom dan niet ook meedoen met de Jaarrond Tuintelling? Registreer je nu als deelnemer en volg andere tellers uit het hele land via een interactieve tijdlijn.

Jaarrond Tuintelling tuinvogeltelling Sovon Vogelbescherming

Samenwerking natuurorganisaties

De Jaarrond Tuintelling is een initiatief van verschillende partijen: Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten. De organisaties hebben hun krachten gebundeld met als doel meer informatie over natuur in en rond tuinen te verzamelen. Daarnaast willen zij de bewustwording van het belang van tuinen voor natuur bevorderen.