Grote Gele Kwikstaart, karakteristieke vogel in de ZO-Achterhoek. Foto: Harvey van Diek

Jaaroverzicht 2014 Zuidoost-Achterhoek

De Zuidoost-Achterhoek, bij Winterswijk, grenst aan Duitsland. Dat is te merken aan het jaarverslag van de regionale vogelwerkgroep...zeer gründlich.

Er zijn wel meer vogelwerkgroepen die een jaarverslag uitbrengen. Maar dit is er wel een van de buitencategorie. Het bevat namelijk overzichten van tellingen die soms al meer dan 40 jaar lopen.

Beekherstel en trektellingen

Tot de langstlopende activiteiten van de vogelwerkgroep behoren systematische tellingen langs twee beken: de Groenlosche Slinge en de Beurzerbeek. De tellingen begonnen in 1972, net na ingrijpende beeknormalisatie, en legden ook het effect vast van beekherstel een kwart eeuw later. De tellingen, die nog steeds doorgaan, besteden ook aandacht aan broedresultaten en geslachtsverhouding van (een deel van de) watervogels. Ook de trektellingen in de vroege ochtenduren worden al 39 seizoenen uitgevoerd. Het levert boeiende patronen op van soorten die talrijker of juist schaarser werden als trekker.

En verder

Tevens opgenomen in dit verslag is een uitgebreid jaaroverzicht van zeldzame en schaarse broedvogels, losse waarnemingen en PTT-tellingen. Dit alles gelardeerd met kaarten, grafieken en foto's.

Lezen

Het jaarverslag is hier te bekijken of te downloaden.