Spreeuwenslaapplaats (Foto: Peter Verwoerd)

Jaar van de Spreeuw: in juli op zoek naar slaapplaatsen

In deze tijd van het jaar ontstaan de grote slaapplaatsen, maar waar liggen ze precies?

2014 is het Jaar van de Spreeuw en één van de onderdelen daarvan is het zoeken en tellen van slaapplaatsen. Er zijn twee telmomenten: in juli en in oktober.

Wat en waarom?

Bij de julitelling willen we graag zoveel mogelijk slaapplaatsen in kaart brengen omdat we een landelijk dekkend verspreidingsbeeld van alle belangrijke slaapplaatsen nastreven. Bij de oktobertelling, als de doortrek op zijn hoogtepunt is, ligt de nadruk op een landelijke simultaantelling (weekend 25/26 oktober). Ook zijn we benieuwd in welke habitats de slaapplaatsen liggen en in hoeverre er sprake is van gescheiden zomer- en winterslaapplaatsen.

Julitelling

Eén telling ergens in juli volstaat. Meer tellingen zijn uiteraard welkom, maar als je meer tijd hebt geven wij de voorkeur aan het zoeken naar nieuwe slaapplaatsen boven het frequent tellen van één slaapplaats. Het beste kunnen de rondvliegende groepen boven de slaapplaats worden geteld, aangevuld met later arriverende vogels. Een speciale telinstructie is beschikbaar op de website. Meer informatie is te verkrijgen bij Olaf Klaassen.