Graspieper. Foto: Peter Eekelder

Invloed van veranderingen in landgebruik op overwinterende vogels in Noord-Brabant

Nederland is een druk landje waarin veranderingen in landgebruik elkaar razendsnel opvolgen. Welke invloed hebben deze veranderingen op overwinterende vogels in Noord-Brabant? Drie laatstejaars studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch zochten het uit.

Door Laura Kuipers, Danny Schmeits & Janneke Scholten, studenten HAS Hogeschool

Invloed veranderend landgebruik op overwinterende vogels

Nederland is voor veel vogels een belangrijk leef- en doortrekgebied. Het is dan ook van internationaal belang om de veelal verstoringsgevoelige vogels te beschermen tegen negatieve menselijke invloeden. De effecten van allerhande verstoringen op vogels zijn mede om die reden reeds veelvuldig bestudeerd. Vooral de negatieve effecten van verstoringen op broedvogels zijn uitgebreid beschreven.

Over de invloed van veranderingen in het menselijk landgebruik op overwinterende vogels is echter nog maar zeer weinig bekend. Daarom is in dit onderzoek een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag: Wat is de invloed van veranderingen in landgebruik op overwinterende vogels in Noord-Brabant?

Om een antwoord te geven op deze vraag zijn in een aantal gebieden in Noord-Brabant de data van lokale PTT-tellingen (zie kader) in verband gebracht met het veranderende landgebruik in de periode 1996 - 2010. Lees hier het artikel.

Contact

Laura Kuipers, laura_kuipers@live.nl