Jonge Merels in nest, eenvoudig te registreren met Nestkaart Light.

Introductie Nestkaart Light

Nestgegevens zijn zeer waardevol voor onder andere de verklaring van populatietrends en de monitoring van effecten van klimaatverandering (veranderingen in legbegin). Sovon verzamelt de nestgegevens middels het Meetnet Nestkaarten. Voor mensen die maar één of enkele nesten volgen is er een eenvoudige versie van Nestkaart ontwikkeld, Nestkaart Light.

Eenvoudige versie van Nestkaart
Nestgegevens kunnen worden doorgegeven via papieren nestkaarten of via de Digitale Nestkaart. De mogelijkheden van de Digitale Nestkaart zijn de afgelopen jaren, mede op verzoek van waarnemers, sterk uitgebreid. Niet iedereen ervaart het programma als gebruiksvriendelijk. Daarom is er de afgelopen tijd achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe, simpele versie van de Nestkaart.

Voor wie
Nestkaart Light is vooral bedoeld voor waarnemers die maar één of enkele nesten volgen, bijvoorbeeld een broedsel van een Merel in de eigen tuin. Daarnaast is het bedoeld voor waarnemers die een eenvoudiger invoer willen gebruiken voor alleen de meest basale gegevens. We hopen op deze manier meer mensen bij het Meetnet Nestkaarten te betrekken. Dan kunnen we van meer soorten nestgegevens verzamelen. Nestkaart Light is een online programma, te gebruiken via nestkaart.sovon.nl. Er is een beknopte handleiding (6 pagina’s) online beschikbaar.


Schermweergave van Nestkaart Light.
 

Verschil Digitale Nestkaart versus Nestkaart Light

Meer of minder mogelijkheden
De Digitale Nestkaart kun je downloaden en op je eigen PC installeren. De gegevens worden na invoer digitaal aan Sovon doorgegeven. De Digitale Nestkaart heeft veel meer mogelijkheden dan de Nestkaart Light. Zo kun je allerlei extra info registreren, bijvoorbeeld ringgegevens, prooien, biometrie en oorzaken van het mislukken van legsels. De ingevoerde ringgegevens kunnen vervolgens met een druk op de knop ook worden doorgegeven aan het Vogeltrekstation (upload naar GRIEL). Dit is met Nestkaart Light niet mogelijk.

Gebruiksgemak of analysemogelijkheden
In Nestkaart Light staat een vereenvoudigde en gebruiksvriendelijke online invoer voorop. Waarnemers die de Digitale Nestkaart naar tevredenheid gebruiken, willen we vragen dat te blijven doen, en dus niet over te stappen op Nestkaart Light. Immers, met meer gedetailleerde gegevens zijn ook meer en nauwkeurigere analyses mogelijk. Dit geldt in het bijzonder voor waarnemers die zijn aangesloten bij een van de soortwerkgroepen en waarbij het verzamelen van nestgegevens al op grote schaal en met hoge kwaliteit plaatsvindt, zoals STONE, WRN en NESTKAST.

Meer dan één bezoek
Het meest waardevol is het wanneer er  per broedsel meerdere waarnemingen worden verzameld en doorgegeven. Liefst is dat een waarneming tijdens de eifase, een waarneming tijdens de jongenfase en een nacontrole (nest gelukt of mislukt).

Contact

nestkaart@sovon.nl