Internationale Goudplevierentelling 2014

Internationale Goudplevierentelling 2014

In het weekend van 11/12 oktober 2014 vindt de internationale Goudplevierentelling plaats in Europa. Deze vindt eens in de zes jaar plaats en heeft als doel de populatieontwikkeling te monitoren.

Door: Romke Kleefstra & Menno Hornman

Omdat Nederland vooral in november van belang is, wordt ons land ook in het weekend van 15-16 november geteld. Daarvoor roept Sovon alle tellers van ganzen en zwanen op in hun telgebieden in oktober en november ook Goudplevieren (en Kieviten en Wulpen) te tellen. Extra hens aan dek is welkom. Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze internationale telling kan een kijkje nemen op de claimkaart en een gebied selecteren.

Herhaling internationale telling

De internationale Goudplevierentelling wordt georganiseerd door de Wader Study Group en de BTO. Deelnemende landen zijn onder meer de Baltische Staten, Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Hongarije en Tsjechië. Voor deze telling heeft Sovon het telweekend in oktober een week naar voren geschoven. In 1996, 2003 en 2008 organiseerde Sovon deze telling in samenwerking met de Nederlandse Steltloperwerkgroep (NSWG) als de ‘binnenlandse steltlopertelling’ en toen trachtten we zo’n beetje heel Nederland te tellen.

Claim je telgebied

Ditmaal richten we onze aandacht vooral op de gebieden die belangrijk zijn voor Goudplevieren (prioritaire gebieden) en in iets mindere mate Kievit en Wulp. Tellers die zo’n gebied al tellen op ganzen en zwanen verzoeken we tijdens de oktober- én novembertelling (die laatste is de beste maand voor de soort in Nederland) ook Goudplevieren (en Kieviten en Wulpen) te tellen.

Beschikbaar telgebieden kunnen eenvoudig worden geclaimd via de claimkaart op de Sovon-website, ook voor niet-ganzentellers. Deze kaart laat meteen ook zien waar de prioritaire gebieden liggen, zie ook de onderstaande figuur. We streven ernaar om in ieder geval de prioritaire donkergrijze (Goudplevieren)gebieden volledig geteld te krijgen.

Meer informatie

Deelnemers ontvangen begin oktober de benodigde info, een speciale goudplevieren-nieuwsbrief en de mogelijkheid de resultaten evenals andere tellingen digitaal in te voeren via de Sovon-website. Voor meer informatie kunt u terecht bij de landelijk coördinatoren Romke Kleefstra en Menno Hornman. Over de voorgaande tellingen verscheen eerder dit jaar een artikel in Limosa.