Chemische samenstelling van de stof Imidacloprid

Imidacloprid verboden, mede door vogelonderzoek

Begin juli werd het gebruik van het 'bijengif' imidacloprid in de gesloten tuinbouw voorlopig verboden. Het bestrijdingsmiddel kwam in juli 2014 opnieuw onder de aandacht. Toen publiceerden onderzoekers van Sovon en de Radboud Universiteit hun onderzoek in Nature, dat aantoonde dat insectenetende vogels opvallend afnemen in gebieden met hoge concentraties van het middel in het oppervlaktewater. 

Na jaren van opeenstapelende onderzoeken en felle discussies legt het Ctgb het gebruik van imidacloprid aan banden. Bij de toelichting van dit besluit wordt het Nature-artikel expliciet vermeld. In het universiteitsblad Vox toont hoogleraar Hans de Kroon zich dan ook verheugd: 'Ons werk heeft de doorkijk gegeven naar een verband tussen de concentratie van het bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater en de gezondheid van vogelpopulaties. Het is mooi om te zien dat de studie ook twee jaar later nog rondzingt.’ Imidacloprid is niet alleen schadelijk voor bijen en andere insecten, maar heeft ook invloed op vogels.

Het onderzoek

De Kroon, Caspar Hallman, Ruud Foppen en Chris van Turnhout vergeleken in 2014 de concentraties van het middel imidacloprid in oppervlaktewater met de onwikkelingen van zangvogels als Boerenzwaluw en Kleine Karkiet. Wat bleek? Er was een verband tussen de afnames van deze soorten en verhoogde concentraties van de stof. Imidacloprid werkt door in de broedvogelaantallen van deze insecteneters. Hoe dat precies gaat is nog niet duidelijk, maar wordt onderzocht door promovenda Anne Kwak

Vogelmonitoring werkt door in politiek besluit

Voor het onderzoek waren tellingen uit het BMP-project erg belangrijk. Gegevens uit honderden BMP-gebieden werden vergeleken met data over waterkwaliteit en landbouwgebruik, met als eindresultaat een alarmerende uitkomst. Na jarenlange discussies vormden onderzoeken als die naar vogels en bijen de basis voor een politiek besluit. 

Reacties

Kom.kom geen veren van anderen op je hoed steken...sovon verzameld gegevens en doet niets aan kritische geluiden...overigens klopt jullie berichtgeving niet..alleen in kassen mag het middel niet meer gebruikt worden .!!! De waarschijnlijk veel belangrijkere "vrije natuur" is veel belangrijker en daar mag men het blijven gebruiken. Dankzij de universiteit Wageningen die afhankelijk is van het bedrijfsleven.

Kan er intussen al iets worden gezegd over de relatie tussen het exponentieel toenemende gebruik van neonicotinoïden in de laatste jaren en het vertrek van de hele schare weidevogels uit Nederland als broedvogels? Zo niet: is dat een "aardig" opnderzoeksproject

Is imidacloprid een bestanddeel van pesticiden of is dat een merk zoals b.v. Roundup? Als het een bestanddeel is, waar is het een bestanddeel van?

Hallo Hans, Naar mijn idee staat het wel duidelijk in het artikel dat imidacloprid alleen in kassen verboden wordt; het wordt omschreven als 'gesloten tuinbouw'. Verder zie ik ook niet in dit bericht staan dat Sovon claimt kritische geluiden te bezigen.

Reactie toevoegen