De Reuzenstern: noch broedvogel, noch overwinteraar. Foto: Albert de Jong

Ik mis de Reuzenstern in de Vogelatlas...

Al bladerend in de nieuwe Vogelatlas missen sommige lezers wat soorten. Waar zijn de bladzijden over de Reuzenstern, Bosruiter en Krombekstrandloper bijvoorbeeld? De ondertitel van het boekwerk verraadt het antwoord misschien al: broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering.

Dat niet alle in de Nederland voorkomende soorten zijn beschreven, heeft te maken met de opzet van het veldwerk. Dat werd in de broed- en winterperiode gedaan. Het doel was om de verspreiding van de broed- en winterpopulaties in kaart te brengen. Daarmee vallen inderdaad een paar soorten tussen wal en schip: de vogels die alleen tijdens de trekperiodes te zien zijn.

Jaarrond

Hoewel de Vogelatlas dus niet alle soorten die bij ons voorkomen beschrijft, kunnen liefhebbers van deze vaak o zo spannende ‘stiefkindsoorten’ hun hart regelmatig ophalen aan artikelen in Sovon-Nieuws. Daarin staan regelmatig artikelen over doortrekkers als Roodstuitzwaluw, Lachstern en Pallas Boszanger, waarbij trektellingen en losse waarnemingen mooie bronnen vormen. En op de soortpagina's vind je uiteraard de nodige informatie. 

Bij het nieuwe project LiveAtlas, de voortzetting van het atlasproject, kun je overigens meehelpen om het voorkomen van alle soorten jaarrond te volgen. Het zou zo maar eens kunnen dat dankzij al die lijstjes de nu ontbrekende soorten wel in een volgende (online?) atlas staan...

Albert de Jong