Foto: Harvey van Diek

IJsvogels gevolgd

In de wereld van het vogelonderzoek zijn er altijd veel interessante initiatieven. Zo volgden mensen van stichting Natuurkanaal dit voorjaar een nest IJsvogels met een webcam. Ze hielden nauwkeurig bij wat er gebeurde en deelden de resultaten. Het paartje IJsvogels voerde dit voorjaar precies 3333 visjes aan hun jongen.

De IJsvogels werden nauwlettend in de gaten gehouden op een webcam die geplaatst was in een kunstmatige nestholte nabij Helmond. Het paar bracht dit voorjaar al twee legsels van elk 7 jongen groot en is net begonnen met een derde leg. De eerste jonge IJsvogels vlogen op 5 juni uit, het tweede legsel op 28 en 29 juli. Al die tijd was het een komen en gaan van de oudervogels, die tijdens het eerste legsel bijna 2000 visjes voerden. Gedurende de tweede ronde werd er wat rustiger aan gedaan en kregen de jonge IJsvogels in totaal bijna 1400 visjes te verstouwen, meldt Lambert Cox van de stichting. "Ook is er een keer een voedselaanvoer geweest, waarbij de vis zo groot was dat een jonge IJsvogel er een uur mee heeft geworsteld voordat hij deze geheel op had. Het waren hachelijke momenten, waarop je dacht dat de vogel erin zou stikken."

Citizen science 

Van steeds meer broedende vogels wordt het broedproces minutieus gevolgd via webcams. Volgers van het Natuurkanaal maakten een rooster voor het bekijken van de voedselaanvoer. Ze deelden de resultaten via hun forum en maakten er uiteindelijk een mooie grafiek van. Mooi is te zien hoe de voedselaanvoer per dag verschilt, maar ook dat de jonge IJsvogels de laatste dagen voor het uitvliegen minder te eten kregen. Zulke gegevens roepen meteen vervolgvragen op: hoe groot zijn al die visjes en hoeveel energie leveren ze dus op? En om welke soorten gaat het? Eten de IJsvogels ook andere prooien, zoals insecten? Dit sterke staaltje citizen science is een spannende nieuwe tak van sport en kan vast nog veel inzichten gaan opleveren.