IJsvogels breiden hun habitatkeuze uit en broeden tegenwoordig bijvoorbeeld ook langs afgekalfde rivieroevers. Foto: Arjan Boele

IJsvogels bijna verdubbeld in 2014

Zoals verwacht deden de IJsvogels het in 2014 erg goed. De eerste grove schatting van het aantal territoria vorig jaar is gemaakt: 650-750. In 2013 waren dat er nog 340-400. Na een korte serie koudere winters zit 'de blauwe flits' dus weer in de lift. 

De stand van de IJsvogel is in een jaar tijd dus bijna verdubbeld. Na een serie koudere winters die werd ingezet vanaf 2009 is de soort vanaf 2014 weer bezig met een sterke opmars. Van IJsvogels is bekend dat ze niet winterhard zijn en dat de populatie zomaar kan halveren als er een serieuze vorstperiode aanbreekt. En laten we die de afgelopen twee winters nou niet gehad hebben. De kans is groot dat we in 2015 op het populatieniveau van 2008 komen, toen een recordhoogte van 900-1050 territoria werd bereikt. 

Soortinfo

Meer informatie over aantalsontwikkeling van de IJsvogel in de afgelopen decennia is te vinden op de recent uitgebreide soortpagina. Daarop staan verspreidingskaarten uit verschillende perioden en zijn de telrichtlijnen te vinden.