Grote Zilverreigers op slaapplaats in Elzen. Foto: Harvey van Diek

Iets minder Grote Zilverreigers op slaapplaatsen in Zuid-Holland

Het lijkt erop dat er beduidend minder Grote Zilverreigers in de provincie Zuid-Holland verblijven dan vorig jaar. Dat is de eerste indruk op basis van de slaapplaatstellingen in oktober. Een steekproef van 16 getelde slaapplaatsen laat -21% ten opzichte van 2017 zien. Of zitten ze elders?

Door Albert de Jong

De gegevens van de oktobertelling zijn nog niet allemaal binnen. Maar voor een eerste indruk is een steekproef van 16 verspreide slaapplaatsen al wel bruikbaar. Deze gebieden werden in zowel oktober 2017 als 2018 geteld. Vorig jaar leverden ze 637 exemplaren op, dit jaar 501. Een verschil van -21%. De resultaten kun je overigens op een kaartje bekijken.

Opvallend

Dit verschil is opvallend, omdat tot nu toe de aantallen Grote Zilverreigers vrijwel ieder winterseizoen toenamen. Voor stellige uitspraken is het nog te vroeg. Maar deze eerste indruk roept al wel vragen op. Zitten de zilverreigers op andere, nieuwe slaapplaatsen die nog niet geteld worden? Zijn ze verplaatst naar slaapplaatsen waar we de gegevens nog van moeten krijgen? Verblijven ze elders in Nederland of zijn er gewoon echt minder in ons land? Daar hopen we later op terug te komen in een landelijk bericht. Blijf in ieder geval alert op verplaatsingen in de regio waar je telt.

Van Aalscholvers en zilverreigers naar ganzen

De telling van Grote Zilverreigers en Aalscholvers zit erop. In november staat de slaapplaatstelling van ganzen en zwanen in belangrijke natuurgebieden (N2000) op het programma tussen 10 en 25 november (liefst op 17e). Maar natuurlijk zijn tellingen uit elk gebied welkom. Bekijk hier de vacante slaapplaatsen die nog geen teller hebben.


Met dank aan de snelle invoer van slaapplaatstellers: Hans van Gasteren, Daan van der Groef, Johan van der Haven, Gert Huijzers, Albert de Jong, Leo Linnartz, Charlotte Matthijsse, Adri Remeeus, Dirk-Jan van Roest, Piet Solleveld, Rudi Terlouw, Joop Verbruggen (en telgroep Nieuwkoop), Peter Vermaas.