Huiszwaluw verzamelt klei voor nest. Let op de bevederde pootjes, een kenmerk van deze zwaluwensoort. Foto: Menno Hornman

Huiszwaluwkolonies weer tellen

Tel je een kolonie van Huiszwaluwen? Dan is het vanaf nu weer tijd om op pad te gaan en het aantal bezette nesten te tellen. Daarmee help je de populatieontwikkeling te volgen. Rustige, zomerse avonden zijn perfect voor een kolonievogeltelling.

Het is een drukte van belang in de Huiszwaluwkolonies. Sommige vogels zijn nog druk aan het bouwen, andere zitten al op eieren. In de periode 15 juni – 15 augustus wordt het aantal bezette nesten per kolonie geteld voor het kolonievogelproject. Tijd voor de tellers om op pad te gaan; idealiter doe je dat op het moment dat alle nesten afgebouwd zijn. Zie ook telrichtlijnen.

Vacante kolonie of nieuwe kolonie ontdekt?

Weet je een kolonie te zitten en vraag je je af of deze al geteld wordt? Dan zijn er twee stappen:

  1. Check vacante kolonies en meld je aan als teller op deze pagina.
  2. Kolonie onbekend bij Sovon? Meld deze dan aan via dezelfde claimpagina en doe een telling!

Fanatieke tellers

Enkele huiszwaluwtellers in Nederland zijn héél fanatiek. Henk Meeuwsen is zo iemand. Jaarlijks gaat hij honderden adressen in Brabant af, op zoek naar kolonies. In Sovon-Nieuws lees je zijn tips.

Fraai boekje over Friese Huiszwaluwen

De bekende vogelecoloog Theunis Piersma onderzocht 'zijn' kolonie Huiszwaluwen in Gaast en schreef daar een interessant boek over: Zwaluwen van Gaast. Ook leuk voor zomeravonden.