Huiszwaluw voert groot jong. Houd bij je telling het aantal bezette nesten aan (incl. die in aanbouw). Foto: Albert de Jong

Huiszwaluwkolonie? Tel de bewoonde nesten

Weet je een kolonie Huiszwaluwen te zitten? Dan is het natuurlijk de vraag hoeveel nesten er bewoond zijn. Jaarlijks worden 1700-1900 kolonies geteld en doorgegeven door vogelaars. Op die manier volgen we de aantalsontwikkeling van de Huiszwaluw. Help je ook mee in het Jaar van de Huiszwaluw?

Samen met honderden waarnemers volgen we de ontwikkelingen van de populatie Huiszwaluwen in het kolonievogelproject. Huiszwaluwtellingen zijn mooie klusjes voor op zomerse ochtenden of avonden. Je doet ze ergens tussen 15 juni en 15 augustus. En maakt als het even kan een praatje met de huiseigenaren van de kolonie.

Tel mee

In het Jaar van de Huiszwaluw willen we ook van de regio's waar nauwelijks Huiszwaluwen worden geteld een goed beeld krijgen. Weet je een kolonie te zitten en wil je deze voor meerdere jaren gaan volgen?

  1. Om mee te doen heb je een account bij Sovon nodig. Heb je die nog niet, registreer je dan eerst even.
  2. Check of deze kolonie al bekend is en geteld wordt via deze claimkaart.
  3. Meld de kolonie aan als deze nog niet op het kaartje staat. De kolonie is dan aan jouw account gekoppeld.
  4. Tel tussen 15 juni en 15 augustus één keer het aantal actieve nesten (in aanbouw of bebroed). Zie verder de richtlijnen.
  5. Geef je telling door via de knop Kolonievogels op de invoerpagina of door deze te uploaden vanuit de app Avimap.

Aanwijzingen

Dit zijn aanwijzingen die goed zijn om in je achterhoofd te houden bij de tellingen:

  • Bewoonde nesten zijn herkenbaar aan goede conditie, in- en uitvliegende oude vogels of al dan niet uit de nestopening kijkende jongen, uitwerpselen onder de nesten. Soms ook in kunstnesten broedend.
  • Zeer uitgezakte of verbrokkelde nesten niet meetellen (zijn oud; pas echter op in droogteperiodes wanneer niet altijd voldoende vochtige klei kan worden aangebracht), net zo min als nesten met strootjes of veren uit nestopening (bewoond door mussen).
  • Tellingen vóór 1 juli zijn doorgaans onvolledig i.v.m. vestigingen tot in juli. Let ook op achterkant van gebouwen!