Huiszwaluw. Koningsbosch, 4 september 2015. Foto: Ran Schols

Huiszwaluwentrek

Misschien zijn er op sommige plaatsen nog Huiszwaluwen bezig met het verzorgen van de nestjongen (komen zulke late broedsels eigenlijk nog voor?). Een groot deel is echter al vertrokken. Die wegtrek verloopt nogal onopvallend, behalve voor wie veel zitvlees heeft.

Want trektellers kunnen daarvan meepraten. Trekkende Huiszwaluwen...ze zijn er plotseling, gaan in een straf tempo langs of beginnen te foerageren, en even abrupt zijn ze ook weer verdwenen. Een 'lastige' soort, ook al vanwege de gelijkenis - op afstand en bij slecht licht - met Boerenzwaluwen. Gelukkig is het vlieggedrag heel anders, minder elegant en met plotselinge steile klimmetjes. En natuurlijk die lekkere pruttelgeluidjes, die op grote afstand hoorbaar zijn.

Piek eind augustus/begin september
Huiszwaluwen trekken vroeg weg. De trekpiek valt meestal al in de laatse tien dagen van augustus en de eerste tien van september. Dan kunnen trekkers overal in het land gezien worden, het meest echter in de oostelijke helft. Stuwing langs de kust vindt, in tegenstelling tot veel andere vogelsoorten, maar in geringe mate plaats (in het voorjaar kan het anders zijn).

Plekken met aantrekkingskracht
Dat de waargenomen aantallen per locatie sterk kunnen verschillen, heeft deels te maken met terreinkenmerken. Huiszwaluwen op trek vliegen bij gunstige weersomstandigheden vaak erg hoog. Ze worden echter als een magneet aangetrokken door plekken waar ze goed kunnen foerageren, zoals vennen, moerassen, beekdalen, pas gehooide graslanden en soms ook bosranden. Daar kunnen zich in no-time grote aantallen verzamelen, druk door elkaar heen vliegend en de teller tot wanhoop brengend. Totdat ze, als op een fluitsignaal, allemaal vertrekken. De aantallen kunnen onder bijzonder gunstige omstandigheden oplopen tot een paar duizend per dag.

Meer lezen
In een artikel in Sovon-Nieuws is wat uitgebreider ingegaan op de trek van (o.a.) Huiszwaluwen.