Foto: Ruud Bouwman (trektellen.nl)

Huiszwaluwen vroeger op trek

Terwijl sommige nesten nog jongen bevatten, is tegelijkertijd de trek van Huiszwaluwen al volop aan de gang. De trekpiek valt tegenwoordig in de tweede helft van augustus en begin september.

Dat is wat vroeger dan in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Het lijkt erop dat Huiszwaluwen, net als Boerenzwaluwen, in het voorjaar eerder in ons land arriveren dan voorheen, maar het ook weer vroeger verlaten. Net zoals er een bonus kan staan op een vroege aankomst (profiteren van gemiddeld warmere voorjaren), kan ook een vroege aankomst in de winterkwartieren van voordeel zijn (profiteren van het regenseizoen in West-Afrika).

Trekkende Huiszwaluwen zijn op grote afstand van Boerenzwaluwen te herkennen door een andere vliegwijze (met steile klimmetjes in plaats van elegante zwierende bewegingen). Maar trekkers zijn niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van lokale vogels. Trekgroepen kunnen een tijdlang al foeragerend blijven hangen om plotseling weer te verdwijnen. De meeste trek is te verwachten in het oosten en midden van het land volgens Trektellen.nl (kijk voor een voorbeeld naar de resultaten van augustus en september 2012).

Voor de liefhebber is er nog een artikel over de trek van Huiszwaluw en Grote Gele Kwikstaart in een Sovon-Nieuws uit 2009.