Huiszwaluw gluurt uit nest. Foto: Harvey van Diek

Huiszwaluwen tellen is ook praatjes maken

Huiszwaluwen zijn levendige vogels met grappige geluidjes, maar niet iedereen wordt er zo blij mee als een vogelteller. Soms kan een goed gesprek wonderen doen.

Broedende Huiszwaluwen tellen is een klusje voor de zomermaanden. Het heeft pas zin vanaf juni en kan in juli en nog begin augustus prima worden gedaan. De soort heeft zijn eigen fanatieke aanhang.

Tientallen jaren tellen
Er zijn heel wat huiszwaluwtellers die al tientallen jaren hun vaste gebied afzoeken. Meestal op de fiets, vaak met mooi weer, maar toch: je moet het maar weer doen.
Een radiorapportage van Vroege Vogels gaf vorige week de sfeer op een teldag goed weer: de geluiden van de zwaluwen, de spanning of er weer evenveel terug zijn gekomen uit Afrika, de gesprekjes met de bewoners die vaak wel  maar soms ook niet blij zijn met de nesten.

Tellers aan het woord
Contacten met bewoners horen erbij, als je Huiszwaluwen gaat tellen. Het valt immers op, wanneer je nauwgezet de gevels van huizen inspecteert. Die gesprekken leveren wisselende ervaringen op.
Henk Meeuwsen (25e jaar tellend): “Je spreekt vooral aardige mensen die van natuur houden”.  Nico van der Poel (20e jaar) beaamt dat ten dele. “Ik ken wel mensen die de zwaluwen kwijt willen omdat ze de stoep bevuilen, maar de meeste ervaringen zijn positief. De winst in mijn gebied dit jaar (toename met 14%) komt vooral van één boerderij in het buitengebied, waar ik vorig jaar 11 nesten had en nu 32.  De boer was niet heel blij met de nesten, maar nu ik er al enkele jaren kom, beseft hij ook wel de voordelen en gedoogt ze.”

Tellingen bijeengebracht
Samen tellen de huiszwaluwvolgers zo’n 40.000 nesten per jaar. Als dat niet een flinke steekproef is! Bijeengebracht leveren ze een goed beeld op van het reilen en zeilen van deze soort. Na een afname die vermoedelijk al in de jaren zeventig begon en tot kort na de eeuwwisseling aanhield, beleefde de Huiszwaluw een onverwacht herstel. In hoeverre dat nog steeds doorzet, weten we wanneer alle tellingen van dit jaar verwerkt zijn.

Dank aan de tellers!