Foto: Luc Hoogenstein (Saxifraga)

Huiszwaluwen tellen

Voor broedvogeltellers zit het seizoen er zowat op. Alle broedvogeltellers? Nee...

Want er zijn verschillende soorten waarvoor je in juli nog met profijt op stap kunt gaan, of waarvoor juli zelfs een prima maand is. Een daarvan is de Huiszwaluw. Een soort die relatief laat in het broedgebied arriveert en waarvan het aantal bewoonde nesten momenteel goed te bepalen is. In de Sovon-database zitten 3571 Huiszwaluw-kolonies, waarvan er 1762 actief zijn.

Veel tellers fietsen of lopen jaarlijks heel wat bebouwing af om naar huiszwaluwnesten te speuren. Een leuke, soms ook frustrerende bezigheid (afgestoten nesten...) en in ieder geval heel nuttig. Want het is een raar verhaal met de Huiszwaluw. Vanaf de jaren zeventig ging het flink bergafwaarts met de aantallen. Rond de eeuwwisseling begon echter een onverwachte opleving, zonder dat de 'oude aantallen'  overigens bereikt werden.

Is de afname nog wel verklaarbaar vanuit veranderingen in het landschap, het recente deelherstel is dat veel minder. Daarom is het des te waardevoller dat tellers door blijven gaan met hun telwerk. Dat levert bouwstenen op om bijvoorbeeld te kijken naar regionale verschillen die gekoppeld kunnen worden aan omgevingsfactoren.

Binnenkort verschijnt een themanummer van Het Vogeljaar waarin de Huiszwaluw centraal staat.