Houtsnip, voorblijvliegend bij telpost Savoy, Katwijk, 7 februari 2012. Foto: René van Rossum (trektellen.nl)

Houtsnippentijd

In maart en begin april trekken Houtsnippen door die ten westen en zuiden van ons land overwinterden. Tegelijkertijd komt de spectaculaire balts op gang. Knorrende en piepende geluiden van rondjes draaiende mannetjes boven een schemerig bos...

Een goede tijd dus om op te letten op deze vaak lastig vindbare soort. Lastig omdat trekkers en overwinteraars weinig opvallen op de bosbodem; tenzij er een flink pak sneeuw viel, uiteraard, of strenge vorst Houtsnippen naar de kust dreef. Iets waarover Hein Verkade in Limosa schreef. Broedvogels zijn eenvoudiger te vinden, althans wanneer je op het goede moment (de schemer) op de juiste plek (broedgebied) bent.

Afnemende soort?
In de Nederlandse broedgebieden is een en ander aan de hand. De laatste broedvogelatlas liet zien dat de Houtsnip veel terrein verloor in het laatste kwart van de 20e eeuw op de Veluwe, in delen van Noord-Brabant en elders. Op andere plekken, zoals in Flevoland, vestigden zich forse aantallen (iets dat inmiddels weer grotendeels passé lijkt). Lokaal worden recent toenames gemeld. Enfin, het maakt ons des te benieuwder naar de uitkomsten van de nieuwe Vogelatlas.

Scherpe ogen
Houtsnippen mogen tijdens de trek dan onopvallend zijn, ze ontgaan niet de scherpe ogen van een Havik. Rob Bijlsma analyseerde 140 prooiresten van door Haviken geslagen Houtsnippen en concludeerde: een goede hap, maar verwaarloosbaar binnen het menu. En passant vertelt hij op boeiende wijze over zijn ervaringen met broedende Houtsnippen. Drie nesten vinden op een dag...dat is van de buitencategorie. Lees erover in dit artikel.