Klapekster. Foto: Harvey van Diek

Hoeveel overwinterende Klapeksters in Nederland?

Hoeveel Klapeksters overwinteren er in Nederland, waar doen ze dat en worden het er meer of minder? Die vragen stonden centraal bij de klapekstertellingen die zes winters lang werden georganiseerd door Waarneming.nl en Sovon.

Het heeft even geduurd, maar nu is het artikel dan verschenen dat de bevindingen samenvat. Het artikel in Limosa is hier te bekijken voor wie niet geabonneerd is op dit eigenlijk onmisbare vogeltijdschrift. In hetzelfde nummer trouwens ook nog een interessant artikel over terreingebruik, plaatstrouw en voedselkeus van overwinterende Klapeksters.

Eenvoudig telbaar?
Klapeksters lijken zo eenvoudig om te tellen, vaak zittend in de top van een den of berk in open landschap. De werkelijkheid is anders, want bij een eenmalig bezoek wordt maar 53% van de vogels opgemerkt. Hiermee rekening houdend kunnen de getelde aantallen worden omgerekend tot schattingen van de werkelijk aanwezige winterpopulatie.

Sterk variabele aantallen
De aantallen overwinteraars verschillen sterk per winter. In heel slappe winters gaat het naar schatting om 150-300 exemplaren, in heel goede winters om een veelvoud, wellicht 400-650. De aantallen bij ons corresponderen goed met indexen van de Zweedse broedpopulatie en het aantal dat genoteerd wordt bij dagelijkse trektellingen in Falsterbo, de uiterste zuidpunt van Zweden.

Lichte toename
Als Nederlandse overwinteraar werd de Klapekster schaarser in het laatste kwart van de 20e eeuw. Sinds de eeuwwisseling nemen de aantallen weer wat toe, zij het met forse jaarlijkse schommelingen. Afname en toename houden hoogstwaarschijnlijk verband met ontwikkelingen in de Zweedse broedpopulatie.

Tellers bedankt!
Aan de klapekstertellingen deden veel mensen mee, die daarvoor niet zelden onaangename weersomstandigheden moesten trotseren. Heel veel dank voor jullie inzet! Sommige telploegen onderzoeken al tientallen jaren 'hun'  eigen omgeving op overwinterende Klapeksters. Dat levert belangrijk referentiemateriaal op en we hopen dat ze daarmee doorgaan.