Hoe ver is het atlasproject?

Dankzij de noeste inzet van ruim 1800 atlastellers en de ADC’s wordt momenteel het veldwerk voor de atlas administratief afgerond. In deze bijdrage de actuele stand van zaken en het antwoord op een vaak gestelde vraag: wanneer is ‘het boek’ klaar?

Door het atlasteam: Jouke Altenburg en Harvey van Diek

Wintervogels

Uit figuur 1 blijkt dat de eindschattingen voor de wintervogels voor meer dan 90% ‘binnen’ en ‘verwerkt’ zijn. Hulde aan iedereen die daar zo hard aan heeft getrokken en voor dit mooie resultaat heeft gezorgd.

Figuur 1. Verloop ingestuurde eindschattingen winter

Onder de tellers die vóór 1 juli de eindschattingen van hun blok(ken) hebben ingestuurd worden komende week 50 atlas-T-shirts verloot. Bovendien maken deze tellers kans op één van de drie gratis soortsponsorschappen. Een klein groepje vrijwilligers zal in het bezemjaar 2016 de ca. 100 vacant gebleven of afgekeurde winterblokken gaan tellen. Op de Landelijke Dag presenteren we al gemodelleerde kaart van wintervogels in onze lezing.

Broedvogels

De atlastellers is vriendelijk doch dringend verzocht voor 1 november a.s. de eindschattingen in te sturen voor de broedvogels. De ADC’s en Sovon hebben dan namelijk voldoende tijd om het ‘bezemwerk’ voor broedseizoen  2016 in beeld te brengen.  Uit figuur 2 blijkt dat de eindschattingen van ongeveer de helft van de geclaimde blokken ingestuurd zijn. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot: Drenthe, Achterhoek, Veluwe, delen van Brabant en Limburg en Noord-Holland liggen flink ‘op stoom’. Vooral in het zuidwesten en noorden zijn nog grote ‘gaten’ aanwezig. We hopen dat deze tellers op korte termijn tijd kunnen maken om de laatste administratieve loodjes af te wikkelen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Figuur 2. Verloop ingestuurde eindschattingen broedseizoen

Wanneer verschijnt de Vogelatlas?

Met enige regelmaat wordt Sovon gevraagd wanneer de nieuwe  Atlas van de Nederlandse vogels eigenlijk verschijnt. Een terechte vraag, want met deze atlas als integrale bron kunnen we weer een aantal jaren vooruit. Er ligt helaas nog een flinke opgave om de begroting voor ‘het boek’ sluitend te krijgen. De fondswerving is daarom geïntensiveerd. De uitgave mag op zijn vroegst verwacht worden op de Landelijke Dag 2018.